Stichting SMOL
MO's in de spotlights
Projecten
Maatschappelijk Netwerk Limburg
Kiek Limburg
Burgerschap in het onderwijs
Maatschappelijk actief voor gemeenten
Informeel alternatief voor werkgevers
Wat doet jouw organisatie over 5 jaar?
MO-Themadagen
Limburg helpt de Oekraïense bevolking
Vrijwilligersacademie Limburg
Alles is politiek
Aangesloten
Wie zijn wij
Contact

Klik hier voor het magazine

Maatschappelijke organisaties in de spotlights

Wat hebben de maatschappelijke organisaties allemaal te bieden, wat kunnen ze voor jou of jouw bedrijf of organisatie betekenen? Heel veel! De 28 organisaties stellen zich graag aan je voor. Deze artikelen zijn geschreven door Sylvia Beugelsdijk.

Lees meer

Beweging Limburg Positief Gezond

Wat is en doet de Beweging?
De Beweging Limburg Positief Gezond is een ontmoetingsplaats waarin alle kennis, expertise en ervaring over Positieve Gezondheid in Limburg samenkomt. Het is een netwerkorganisatie in ontwikkeling van, voor en door de burgers van Limburg. Met als doel de eigen regie weer terug te geven aan de (Lim)burger en zo de gezondheid te bevorderen vanuit een fysieke, mentale en sociale benadering.
Lees meer

Kledingbank Limburg

Wat is en doet Kledingbank Limburg?
“Kledingbank Limburg, gevestigd in Maasbracht met inzamelpunten door heel Limburg, zorgt ervoor dat mensen die in armoede leven, goed gekleed door het leven gaan. Het spreekwoord Kleren maken de man spreekt boekdelen.
Lees meer

Antidiscriminatievoorziening (ADV) Limburg

Wat is en doet ADV?
“ADV Limburg voert vanaf 2009 voor bijna alle Limburgse gemeenten de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen uit. Mensen die zich gediscrimineerd of buitengesloten voelen op basis van leeftijd, beperking, sekse, etniciteit, godsdienst of seksuele geaardheid kunnen dit bij ons melden. Wij gaan vervolgens kijken hoe dit opgelost kan worden.
Lees meer

Stichting Koepel Veteranen en andere Geüniformeerden Organisaties Limburg (SKVGOL)

Wat is en doet SKVGOL?
“De Stichting Koepel Veteranen en andere Geüniformeerden Organisaties Limburg (SKVGOL) is opgericht op 1 januari 2021 op initiatief van Robert Housmans, gedeputeerde van de Provincie Limburg. SKVGOL is een verbindende schakel tussen verschillende Limburgse organisaties die aandacht voor en erkenning aan veteranen, politie, brandweer, douane en ambulancedienst en hun thuisfront geven.
Lees meer

Mentorschap Limburg

Wat is en doet Mentorschap Limburg?
“Mentorschap Limburg – opgericht in 2009 – zorgt voor mentorschap, zoals de naam al zegt. Mentorschap is een wettelijke beschermingsmaatregel. Wij helpen en begeleiden meerderjarigen die in bepaalde situaties moeite hebben met het begrijpen van informatie en het nemen van beslissingen over hun verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.
Lees meer

ZijActief Limburg

Wat is en doet ZijActief Limburg?
“ZijActief is van, voor en door vrouwen. Wij bestaan al 91 jaar en hebben ruim 6.000 leden in 66 afdelingen, verdeeld over de hele provincie. De afdelingen zijn autonoom, hebben een eigen programma, eigen financiën en eigen bestuur. Zij zijn allemaal aangesloten bij ZijActief Limburg. Limburg is weer onderverdeeld in 5 kringen, die fungeren als tussenpersoon tussen ons en de afdelingen. De voorzitters van de kringen vormen het provinciaal bestuur.

Lees meer

Zonnebloem Gelre-Gülick

Wat is en doet de Zonnebloem?
“De Zonnebloem is in 1949 opgericht. We hebben in Nederland zo’n 35.000 vrijwilligers. In Limburg zijn er 14 Zonnebloem-regio’s met 150 afdelingen. Hierin zijn ongeveer 2.500 vrijwilligers actief voor ruim 10.000 gasten. Zonnebloem Gelre-Gülick is een van de 14 regio’s, hieronder vallen de gemeenten Roermond, Roerdalen en Echt-Susteren. Wij zijn er voor mensen met een lichamelijke beperking die veelal in de eenzaamheid verdwijnen als er geen aandacht aan hen besteed wordt. Zij moeten zonder zorgen net als ieder ander kunnen deelnemen aan leuke activiteiten, zoals een dagje weg of een vakantie. Het is een samenspel tussen vrijwilliger en gast.”

Lees meer

VluchtelingenWerk Zuid-Nederland

Wat is en doet VluchtelingenWerk Zuid-Nederland?
“VluchtelingenWerk Nederland is opgericht in 1979. De regionale afdeling VluchtelingenWerk Zuid-Nederland biedt begeleiding aan de vluchtelingen en statushouders in Limburg, Noord-Brabant en de Bommelerwaard. Wij begeleiden ze tijdens het hele traject dat zij in Nederland afleggen: van aankomst tot toekomst. Zo bieden wij ze ondersteuning bij het opbouwen van een nieuw bestaan. We vormen met 5 regionale afdeling en het hoofdkantoor in Amsterdam samen VluchtelingenWerk Nederland. Er zijn 611 vrijwilligers in Limburg. Ze zijn goud waard. Het zijn de bruggenbouwers van de samenleving.”

Lees meer

Stichting Gips

Wat is en doet GIPS?
“Stichting GIPS (Gehandicapten Informatie Project Scholen) is opgericht in 1990. Onze doelstelling is de integratie van mensen met een beperking in de samenleving bevorderen. We richten ons hierbij vooral op de jeugd, want de jeugd heeft de toekomst. We laten kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool ervaren wat een beperking is. En we brengen ze in contact met personen met een beperking. Er zijn 134 vrijwilligers die naar de basisscholen toegaan; de meesten van hen hebben een lichamelijke beperking; ook hebben we bij GIPS mensen waarbij de beperking zit op het verstandelijke of psychische vlak. Hierdoor krijgen de kinderen meer inzicht, begrip en een realistischere kijk op het leven met een beperking.”

Lees meer

Voedselbank Limburg-Zuid/Distributiecentrum Limburg

Wat is en doet Voedselbank Limburg-Zuid?
“Samen met mijn man heb ik de Voedselbank Limburg-Zuid opgericht in 2001. Ons doel is om voedseloverschotten binnen te halen en te zorgen dat deze terechtkomen bij mensen die het nodig hebben. Er wordt namelijk veel voedsel verspild en aan de andere kant zijn er veel mensen die het eten goed kunnen gebruiken. Daar zijn wij tussenin gaan zitten. Wij houden ons niet alleen hiermee bezig, maar ook kun je bij ons kleding, meubels, wasmachines en beddengoed en nog veel meer krijgen. Ook met Sinterklaas verzorgen wij een feestje en zorgen dat er cadeautjes zijn of cadeaubonnen.”

Lees meer

Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL)

Wat is en doet VKKL?
“Binnen VKKL staat het verenigen van onze leden centraal. Leden zijn collectieven van bewoners die zich bezighouden met alle facetten van leefbaarheid in hun eigen buurt, dorp of wijk in Limburg. VKKL ondersteunt dit netwerk van ruim 400 leden via kennisdeling en belangenbehartiging. In 2021 zet VKKL sterk in op het ontwikkelen van een netwerkstructuur waar leden elkaar nog beter weten te vinden.”

Lees meer

Limburgs Agrarisch Jongeren Kontakt (LAJK)

Wat is en doet Limburgs Agrarisch Jongeren Kontakt?
“Wij staan als LAJK, opgericht in 1996, midden tussen de jonge Limburgse agrariërs en jongeren die werken of geïnteresseerd zijn in de agrarische sector. Het LAJK met 6 afdelingen richt zich op ontwikkeling, ondernemerschap en passie voor de agrarische sector. We verbinden onze leden (zo’n 600) van 16 tot 35 jaar met elkaar om van elkaar te leren, relevante cursussen te volgen en sociaal actief te zijn. Ook geeft het LAJK een stem aan de gezamenlijke belangen in de Provincie Limburg en de maatschappij. Zo zetten wij ons in voor een perspectiefvolle toekomst voor jong agrarisch Limburg.”

Lees meer

COC Limburg

Wat is en doet COC Limburg?
“COC Limburg, opgericht in 1970, komt op voor de belangen van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans- en intersekse personen (LHBTI's). We zetten ons in voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van LHBTI’s in Limburg. Onze fysieke locatie is in Maastricht met een café en vergaderzaal, maar we willen graag meer locaties openen. Het liefst in iedere regenbooggemeente, dus Maastricht, Heerlen, Sittard, Venlo, Weert+Roermond en Venray een eigen locatie. Zodat we voor iedereen goed en snel bereikbaar zijn.”

Lees meer

Jongeren Netwerk Limburg (JNL)

Wat is en doet Jongeren Netwerk Limburg?
“Wij zijn een maatschappelijke organisatie opgericht in 2006. Onze missie is het versterken van de positie van jongeren van 12 tot en met 27 jaar. We zijn een netwerkorganisatie, voor leerlingenraden (VO-leerlingen), cliëntenraden (vanuit (jeugd)zorginstellingen) en jeugd- en jongerenraden (vanuit gemeenten). Voor deze drie groepen faciliteren we ‘Young Perspective’, een project dag- of avond, waarin het uitwisselen van kennis en ervaringen centraal staat. Anderzijds ontwikkelen en ondersteunen we projecten die gericht zijn op participatie van jongeren.”

Lees meer

Limburgse Katholieke Vrouwenbeweging (LKV)

Wat is en doet Limburgse Katholieke Vrouwenbeweging?
“De Limburgse Katholieke Vrouwenbeweging, opgericht in 1932, vertegenwoordigt 13 besturen van lokale vrouwenbewegingen en daarmee zo’n 900 arbeidersvrouwen en behartigt daarnaast hun belangen. Deze vrouwen, vaak 80-plussers en velen ook al 70-plussers, hebben vroeger niet veel kansen gehad om te studeren of zich op een andere manier te ontwikkelen. Ze voelen zich vaak minderwaardig. We proberen ze meer zelfstandigheid te geven, meer kennis bij te brengen en mondiger te maken. Dit doen we door bijeenkomsten en lezingen te organiseren en door specifieke onderwerpen bespreekbaar te maken. De meesten van hen zijn heel afhankelijk en terughoudend.”

Lees meer

Humanitas Limburg

Wat is en doet Humanitas Limburg?
“Humanitas is een landelijke vereniging. Onze vrijwilligers (zo’n 600 in Limburg) helpen mensen tijdelijk op bepaalde thema’s (detentie, opvoeden, eenzaamheid, rouw en verlies, thuisadministratie en opgroeien), totdat ze die hulp niet meer nodig hebben. We zijn 75 jaar geleden ontstaan. Mensen die hulp nodig hadden, konden in die tijd gewoon bij de kerk terecht. Maar steeds meer mensen die niet bij een kerk hoorden, vonden nergens gehoor. Daarom is Humanitas opgericht om ook hen te kunnen helpen.”

Lees meer

Stichting Leergeld Limburg

Wat is en doet Stichting Leergeld Limburg?
“Stichting Leergeld Limburg, opgericht in 2006, is een koepel van 12 lokale stichtingen. We zorgen dat er samenhang is voor wat lokaal gebeurt en dat we gezamenlijk optrekken richting Provincie Limburg om bijvoorbeeld subsidie aan te vragen. Stichting Leergeld richt zich op kinderen die op sociaal, sportief, cultureel en educatief terrein moeten kunnen meedoen. Dit is helaas niet vanzelfsprekend. Heel triest. Dat heeft onder andere te maken met financiële beperkingen van de ouders. Kinderen kunnen bijvoorbeeld niet op schoolreisje, niet sporten, geen laptop voor school bekostigen. In zo’n geval kunnen ouders een beroep doen op Stichting Leergeld.”

Lees meer

SharePower, voorheen FAM! Netwerk

Wat is en doet SharePower?
“SharePower (voorheen FAM! Netwerk) strijdt voor gelijke kansen voor iedereen in Limburg, in het bijzonder voor vrouwen. We werken veel samen met andere (maatschappelijke) organisaties en creëren mogelijkheden en bewustwording. Het is wel aan vrouwen zelf om de kansen te pakken die we bieden en hiermee aan de slag te gaan.”
Lees meer

Buddyzorg Limburg

Wat is en doet Buddyzorg Limburg?
“Buddyzorg Limburg biedt intensieve vrijwilligerszorg door de inzet van buddy’s aan mensen (die we maatjes noemen) die thuis wonen. Maatjes zijn ernstig, chronisch en/of levensbedreigend lichamelijk zieke kinderen, jongeren en volwassenen. De buddy’s bieden doelgerichte, sociaal-emotionele ondersteuning in 1-op-1 contacten aan de maatjes. We richten ons op het verwerkingsproces rondom het ziek-zijn en op het hervinden van eigen kracht, zingeving, zelfredzaamheid, participatie en preventie. Sommigen hebben hulp nodig bij het opbouwen van een sociaal netwerk.”

Lees meer

Speeltuinwerk Limburg (SpeL)

Wat is en doet Speeltuinwerk Limburg?
“Speeltuinwerk Limburg (opgericht in 1982) stimuleert en bevordert het buitenspelen van kinderen. We ondersteunen veel initiatieven die ruimte geven aan buitenspelen en daardoor het buitenspelen van kinderen mogelijk maken. We helpen iedereen waar mogelijk, maar onze speeltuinleden zijn de basis.”

Lees meer

Stichting ABC

Wat is en doet Stichting ABC?
“Stichting ABC is een maatschappelijke organisatie die landelijk opereert. De stichting is er om de belangen van laaggeletterden te behartigen. We komen op voor autochtone mensen, die Nederlands dus als eerste taal hebben en die moeite hebben met lezen en schrijven (en in iets mindere mate met rekenen en digitale vaardigheden). Ze hebben bijvoorbeeld moeite met het invullen van formulieren, het lezen van straatnaamborden, pinnen en digitaal betalen, solliciteren en werken met de computer. De laaggeletterden volgen onderwijs bij bijvoorbeeld Gilde Opleidingen en VISTA College.”
Lees meer

KBO Limburg

Wat is en doet KBO Limburg?
“Seniorenvereniging KBO Limburg is een vereniging van en voor senioren die de belangen van alle Limburgse senioren behartigt. We hebben zo’n 32.000 leden die zijn ingedeeld in 210 lokale afdelingen van het uiterste noorden van onze provincie tot het diepste zuiden. Onze vereniging heeft 3.000 vrijwilligers die op een of andere manier voor de KBO actief zijn (provinciaal, regionaal en plaatselijk).”

Lees meer

JongNL Limburg

Wat is en doet JongNL?
“JongNL Limburg is de koepelorganisatie van 40 plaatselijke jeugdwerkclubs. Hierin begeleiden opgeleide vrijwilligers activiteiten voor kinderen in hun vrije tijd. Hierbij zijn samenwerken, respect, vertrouwen en je veilig voelen, de basis voor samen spelen, plezier maken, creatief bezig zijn en de natuur beleven. Wij zorgen als koepel voor de opleiding van de vrijwilligers (Groeien in JongNL) en bevorderen de kwaliteit van het jeugdwerk. Hoe we dat doen? Nou, door het aanbieden van praktische activiteiten, thematische projecten en ondersteunende materialen. Dat laatste nu natuurlijk ook online en niet alleen fysiek.”

Lees meer

Scouting Limburg

Wat is en doet Scouting Limburg?
“Scouting Limburg (opgericht in 1973) is dé organisatie in Limburg voor en door scouts, ter bevordering van ontwikkeling, spel en verbinding. Al onze activiteiten zijn op deze 3 pijlers gebaseerd. Dat komt erop neer dat we 3.000 vrijwilligers ondersteunen bij het vormgeven van hun activiteiten om een zinvolle tijdsbesteding te creëren voor 7.000 jeugdleden. De groepen komen normaal gesproken wekelijks bij elkaar en doen activiteiten die passen binnen het methodische spel van scouting.
Lees meer

Jeugdwerk Limburg

Wat is en doet Jeugdwerk Limburg?
“Jeugdwerk Limburg (opgericht in 1985) is het kenniscentrum op het gebied van jeugd- en jongerenwerk. We zijn een vraaggerichte organisatie en ondersteunen met onze activiteiten de lokale vrijwilligers. Jeugdwerk Limburg is een vereniging van zo'n 89 jeugd- en jongerenwerkorganisaties in Limburg.”
Lees meer

PPD Limburg

Wat is en doet PPD Limburg?
“Provinciaal Platform voor Diversiteit (opgericht in 1998) is een provinciale, maatschappelijke organisatie die zich inzet voor diversiteit: man of vrouw, jong of oud, etniciteit, geaardheid (LHBT) en het al dan niet hebben van een arbeidshandicap. PPD richt zich in eerste instantie op migratie-gerelateerde diversiteit in Limburg. Participatie is de rode draad van onze activiteiten. PPD Limburg zet zich in voor een SAMENleving met ruimte voor verschil. Iedereen moet mee kunnen doen ongeacht de herkomst.”

Lees meer
Deze pagina delen: