Stichting SMOL
MO's in de spotlights
Projecten
Maatschappelijk Netwerk Limburg
Kiek Limburg
Burgerschap in het onderwijs
Maatschappelijk actief voor gemeenten
Informeel alternatief voor werkgevers
Wat doet jouw organisatie over 5 jaar?
MO-Themadagen
Limburg helpt de Oekraïense bevolking
Vrijwilligersacademie Limburg
Alles is politiek
Aangesloten
Wie zijn wij
Contact

Beweging Limburg Positief Gezond

Wat is en doet de Beweging?
De Beweging Limburg Positief Gezond is een ontmoetingsplaats waarin alle kennis, expertise en ervaring over Positieve Gezondheid in Limburg samenkomt. Het is een netwerkorganisatie in ontwikkeling van, voor en door de burgers van Limburg. Met als doel de eigen regie weer terug te geven aan de (Lim)burger en zo de gezondheid te bevorderen vanuit een fysieke, mentale en sociale benadering.

Waarom is het belangrijk dat jullie er zijn?
De Beweging is een centrale plek waar alle kennis, kunde en ervaring bij elkaar komt. Zo kunnen we praktische ondersteuning bieden aan de professionals, vrijwilligers en inwoners die met gezondheidsbevordering aan de slag willen. Zo kun je ook innoveren, verder onderzoek doen naar de effecten van Positieve Gezondheid en de resultaten delen.

De inwoners, professionals, gemeenten, wijken en onderwijsinstellingen kun je hiermee helpen vanuit het gedachtegoed en de opdracht vanuit de Provincie de gezondheidsachterstanden verder weg te werken. En vanuit achterstand zelfs een voorsprong te creëren. Bij sommige projecten waaronder Trendbreuk, Kansrijke start en Positief Gezonde Basisschool kijkt de rest van Nederland al naar Limburg. Dát moeten we hebben.

Wat zijn de activiteiten/diensten van Beweging Limburg Positief Gezond?
We hebben 4 pijlers.

1. Kennis en expertise. Waaronder het delen van stage- en scriptieopdrachten, het verrichten van onderzoek naar de effecten van Positieve Gezondheid en het delen van best practices.

2. Het netwerk. Wij verbinden initiatieven – thematafels – of mensen met gelijkgestemden. Je ziet dat de samenwerking steeds vaker over de domeinen en professies heengaat.

3. Scholing. We kunnen 10.000 professionals en vrijwilligers scholen. Ook leiden we 200 implementatiecoaches op die van groot belang zijn om binnen de organisatie aan de slag te gaan met het invoeren en inbedden van Positieve Gezondheid.

4. Inspiratie. Het blijft belangrijk mensen te inspireren om het nut en de noodzaak om Positieve Gezondheid te omarmen en toe te passen. Het echt omdenken en veranderen van bestaande systemen is vaak hardnekkig en vraagt steeds om nieuwe inspiratie en een gezonde dosis lef. Iets wat wij gelukkig steeds vaker terugzien bij bestuurders, wethouders en burgers.

Wat zijn de beleidsthema’s voor de komende vier jaar?
We richten ons op 3 grote thema’s.

1. Preventie. We zoeken aansluiting met de preventieakkoorden binnen de gemeentes. Hierbij gaat het met name over leefbaarheid, burgerschap en beweegprogramma’s. En het onderwijs is natuurlijk ook heel belangrijk. Je hebt de Gezonde Bassischool van de Toekomst met aandacht voor obesitas, bewegen en voeding. Daar voegen we Positieve Gezondheid aan toe. Dan komt er mentale weerbaarheid bij en het recht om te sporten of aan het verenigingsleven mee te doen.

2. Bij jongvolwassenen gelden andere invloeden zoals social media, cyberpesten, groepsdruk en ook corona. We moeten met hen in gesprek. Gaat het goed met jou? Zo niet, wat heb je nodig zodat het beter gaat? Dat gaat verder dan gezondheid of bewegen.

3. Kansrijke Start uit het programma Trendbreuk. Een samenwerking tussen verloskundigen, kraamhulpen en jeugdgezondheidszorg. De eerste 1.000 dagen van een kind staan centraal. Daarin wordt bepaald hoe het later met zijn gezondheid en welbevinden gaat. Een grote rol voor een kansrijke start ligt dus bij de jonge ouders. We maken ouders bewust dat goed voorbeeldgedrag en een gezonde leefstijl van cruciaal belang zijn voor de toekomst van onze nieuwe wereldburgers.”

Wat is de toegevoegde waarde van Beweging Limburg Positief Gezond voor Limburg?
Zoals gezegd is het een centrale plek waar alles bij elkaar komt. Van Noord tot Zuid, van West tot Oost. We zorgen voor de verbinding tussen alle kernteamleden, ambassadeurs, vrijwilligers, burgers en alle activiteiten. We willen als Beweging toegevoegde waarde bieden om mensen bewust te maken en gedragsverandering te stimuleren. Dat is niet eenvoudig. Er is veel voor nodig om die beweging in gang te zetten. Burgers moeten zelf in actie komen, doordat ze zich bewust zijn van het belang voor henzelf, hun kinderen en hun buurt/wijk. We hebben op dit moment zo’n 60 tot 70 ambassadeurs, 97 implementatiecoaches. Er zijn al met al zo’n 3.500 mensen geschoold. De inktvlek breidt zich steeds meer uit.

Ook meedoen aan de scholing? Meld je dan aan via de website of mail naar positievegezondheid@fontys.nl

Loek Vaessen, coördinator Beweging Limburg Positief Gezond
www.limburgpositiefgezond.nl

 

 


 

 

 

 

 

"Burgers moeten zelf in actie komen, doordat ze zich bewust zijn van het belang voor henzelf, hun kinderen en hun buurt/wijk"

Deze pagina delen: