Stichting SMOL
MO's in de spotlights
Projecten
Maatschappelijk Netwerk Limburg
Kiek Limburg
Burgerschap in het onderwijs
Maatschappelijk actief voor gemeenten
Informeel alternatief voor werkgevers
Wat doet jouw organisatie over 5 jaar?
MO-Themadagen
Limburg helpt de Oekraïense bevolking
Vrijwilligersacademie Limburg
Alles is politiek
Aangesloten
Wie zijn wij
Contact

Stichting Leergeld Limburg

Wat is en doet Stichting Leergeld Limburg?
“Stichting Leergeld Limburg, opgericht in 2006, is een koepel van 12 lokale stichtingen. We zorgen dat er samenhang is voor wat lokaal gebeurt en dat we gezamenlijk optrekken richting Provincie Limburg om bijvoorbeeld subsidie aan te vragen. Stichting Leergeld richt zich op kinderen die op sociaal, sportief, cultureel en educatief terrein moeten kunnen meedoen. Dit is helaas niet vanzelfsprekend. Heel triest. Dat heeft onder andere te maken met financiële beperkingen van de ouders. Kinderen kunnen bijvoorbeeld niet op schoolreisje, niet sporten, geen laptop voor school bekostigen. In zo’n geval kunnen ouders een beroep doen op Stichting Leergeld.”

Waarom is het belangrijk dat jullie er zijn?
“Uit gegevens van het CBS blijkt dat 8% of 9% van de kinderen in armoede leeft. Denk je dat eens in, dat zijn gewoon 1 op de 12 kinderen! Dat uit zich vaak als volgt: ‘Ik heb geen zin in voetbal, is niets voor mij.’ Of ‘Och, die excursie daar heb ik echt geen zin in.’ Kinderen gaan zich terugtrekken onder het mom van ‘niet leuk, geen zin in, wat een onzin’, maar dat is gewoon om te verbloemen dat hun ouders het niet kunnen betalen. Dat is heel vervelend. Als ze niet geholpen worden, blijven ze in dat kringetje rondlopen en hebben zo totaal geen vergelijkingsmateriaal. Aan de andere kant zien kinderen ook geen perspectief. Stichting Leergeld helpt ongeveer zo’n 10.000 kinderen. Ze komen hierdoor uit hun isolement en we zorgen ervoor dat ze wél kunnen meedoen. Ik zei dus 10.000 kinderen, maar dat betekent dat er nog velen óf niet de weg weten naar ons óf dat ze te trots zijn om hulp aan te vragen. We proberen de gezinnen op zoveel mogelijke manier te bereiken en te laten zien dat we er zijn en hen te overtuigen dat het niet erg is om hulp te accepteren.”

Wat zijn de activiteiten/diensten van Stichting Leergeld Limburg?
“We zijn een platform waar ervaringen worden uitgewisseld. Heb je dat rapport gezien? Heb je gehoord van die subsidiemogelijkheid? Wij pakken dit zo aan. We vergoeden dit wel en dat niet. Soms zijn er lastige gevallen waarbij niet duidelijk is wie het gaat betalen, dan overleggen we hierover met de lokale Stichting Leergeld. Ook verzorgen we cursussen en trainingen. Normaal gesproken gaan onze vrijwilligers op huisbezoek bij een nieuwe aanmelding. Ze brengen in kaart over wie gaat het, wie er in dat gezin zit, wat er nodig is. We komen vaak in de praktijk tegen dat ze voor 1 kind iets aanvragen, maar dat er een jonger kind ook op zwemles zou kunnen. Dan regelen we dit ook voor dat kind.  Soms blijken er ook zwaardere problematieken te bestaan in een gezin, dan verwijzen onze vrijwilligers door naar bijvoorbeeld de kredietbank of schuldhulpverlening of naar andere maatschappelijke organisaties die andere problematieken kunnen aanpakken.” 

Wat zijn de beleidsthema’s voor de komende vier jaar?
“Wij richten ons op samenhang en verbinding zoeken met onze 12 stichtingen. En waar we meer werk van willen maken is meer samenwerken met andere maatschappelijke organisaties. Ook willen we als koepel waar nodig nog meer een vuist gaan maken richting politiek.”

Wat is de toegevoegde waarde van Stichting Leergeld Limburg voor Limburg?
“We helpen 10.000 Limburgse kinderen. Per kind is het gemiddeld zo’n 150 tot 160 euro. Als we geen bijdrage zouden leveren, kunnen ze niet meedoen. Denk aan: deelnemen aan een schoolreisje, overblijven, voetbalschoenen kopen, contributie betalen. Allemaal heel belangrijke zaken voor hen. In de zomer hebben grotere speeltuinen en zwembaden zomerabonnementen, die betalen wij ook. Ze gaan dan niet op vakantie, maar kunnen wel iedere dag spelen of zwemmen. Dát is onze toegevoegde waarde. Wij maken dingen mogelijk.”

Gesproken met Jan Ehlen, secretaris Stichting Leergeld Limburg
www.stichtingleergeldlimburg.nl

“We helpen 10.000 Limburgse kinderen. Per kind is het gemiddeld zo’n 150 tot 160 euro. Als we geen bijdrage zouden leveren, kunnen ze niet meedoen. Dát is onze toegevoegde waarde. Wij maken dingen mogelijk.”

Deze pagina delen: