Stichting SMOL
MO's in de spotlights
Projecten
Maatschappelijk Netwerk Limburg
Kiek Limburg
Burgerschap in het onderwijs
Maatschappelijk actief voor gemeenten
Informeel alternatief voor werkgevers
Wat doet jouw organisatie over 5 jaar?
MO-Themadagen
Limburg helpt de Oekraïense bevolking
Vrijwilligersacademie Limburg
Alles is politiek
Aangesloten
Wie zijn wij
Contact

Zonder vrijwilligers geen Kledingbank

Kledingbank Limburg heeft in haar achttien jarige bestaan al duizenden mensen gekleed die in armoede leven. Om dit te kunnen doen wordt jaarlijks zo’n 300.000 kilo kleding gesorteerd. Dit alles zou nooit kunnen gebeuren zonder de inzet van heel veel vrijwilligers. Wie zijn deze vrijwilligers, wat drijft hen en hoe zijn ze bij de Kledingbank terecht gekomen? En waarom zijn de meesten al jarenlang verbonden aan de Kledingbank? 

Tijdens de SIDW ON TOUR van Spil in de Wijk maak je kennis met de Kledingbank Limburg, leer je over hun omgang met vrijwilligers en krijg je een kijkje achter de schermen bij het nieuwe, duurzame textielatelier. 

Tijdschema
14:30 > inloop met koffie/thee
15:00 > presentatie Kledingbank Limburg
15:15 > zonder vrijwilligers geen Kledingbank // discussie aan de hand van drie stellingen
15:45 > korte pauze
16:00 > rondleiding door de Kledingbank
16:30 > presentatie textielatelier
16:50 > wrap-up en afsluiting


Wanneer?
Donderdag 23 mei 2024 | 14.30 uur - 17.00 uur
Waar?
St. Joosterweg 7, Maasbracht 
Aanmelden
klik hier

 

Mede mogelijk gemaakt door

Arbeidsmarkt van de Toekomst

Deze bijeenkomst vond plaats bij Vidar in Sittard op dinsdagavond 12 maart

Hoe kunnen we de dreigende tekorten op de arbeidsmarkt slim aanpakken? Hoe kunnen we kennis behouden die door vergrijzing verloren zal gaan voor onze samenleving? Een bijeenkomst met een belangrijk thema; waar kunnen maatschappelijke organisaties (mo’s) het bedrijfsleven in ondersteunen, waar liggen de kansen en waar liggen de uitdagingen? 

Vraag en aanbod bij elkaar brengen
Naast inzetten op het invullen van vacatures, ook inzetten op het creëren van een sociaal weefsel dat bijdraagt aan de trendbreuk. Vrijwilligerswerk speelt hierin een essentiële rol. Het biedt niet alleen ondersteuning in gebieden waar anderen niet actief kunnen of willen zijn, maar draagt ook bij aan een betere samenleving door welzijn, kennisdeling, hulp en verbetering van levenskwaliteit. 

Maatschappelijke organisaties kunnen medewerkers ondersteunen, werkgevers adviseren hoe vacatures sneller kunnen worden ingevuld en advies geven hoe specifieke doelgroepen gevonden en behouden kunnen worden op de arbeidsmarkt. Tijdens deze bijeenkomst willen we vraag en aanbod bij elkaar brengen en kijken waar de kansen en uitdagingen liggen die samenwerking succesvol maakt.

Programma
18.00 Inloop
18.30 Welkomstwoord Judith Bühler, wethouder Sittard-Geleen
18.35 Introductie Marleen van Rijnsbergen en aftrap Vrijwilligersacademie Limburg door Petra Ritzen
18.50 Jantien Kuperus, directeur Vidar
19.05 Panelgesprek met MKB-Limburg, Limburgse Werkgeversvereniging en vertegenwoordigers MO’s
19.20 In groepen met elkaar in gesprek over de kansen en mogelijkheden
20.10 Terugkoppeling, kansen in beeld
20.25 Afspraken voor vervolg
20.30 Netwerkborrel

Investeren in mantelzorg
Mantelzorg is ook vrijwilligerswerk en er is er altijd sprake van een sociale relatie: familie, vrienden, buren. Het ‘overkomt je’ daar kies je niet voor en het is vaak niet geheel vrijwillig. Om ook in de toekomst verzekerd te zijn van een goed functionerende mantelzorg zal nu hierin geïnvesteerd moeten worden, denk aan:

• Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers (begeleiding, opleiding);
• Samenwerking formele en informele zorg op basis van ‘evenwaardigheid’.

Uit recente studies op het gebied van gezondheidszorg en leefbaarheid blijkt de urgentie blijkt van het belang van vrijwilligers- en mantelzorgbeleid. *

Verloren verantwoordelijkheden
We zetten vrijwilligers al lang op vele plekken in, waardoor de samenleving ook afhankelijk is geworden van de vrijwilliger. Vrijwilligerswerk is met name te vinden op plekken waar de overheid, de zorg en het bedrijfsleven er geen brood in ziet of niet tot hun taken rekent. M.a.w. op het gebied van de verloren verantwoordelijkheden.

Brug tussen bubbels
Vrijwilligerswerk is meer is dan slechts een activiteit. Het is een brug tussen verschillende "bubbels" in onze samenleving. Het brengt mensen samen, bevordert begrip en draagt bij aan een sterkere cohesie. Als we deze waardevolle vrijwillige inzet niet koesteren, zullen de consequenties voelbaar zijn. 

Stijging zorgvragen
We kunnen in de toekomst een stijging verwachten in zorgvragen, wat problematisch is gezien de al bestaande personeelstekorten in de zorgsector. Dit kan resulteren in hogere zorgkosten en langere wachtlijsten, met een direct effect op de kwaliteit van leven van velen. Ook dat van werknemers! Laten we samen strategieën ontwikkelen om de samenwerking tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en vrijwilligers te versterken. Laten we zoeken naar innovatieve manieren om kennis te behouden, tekorten aan te vullen en tegelijkertijd de sociale cohesie in onze samenleving te versterken.

Vrijwilligersacademie Limburg
De participatiesamenleving in Nederland, doet een stevig appèl op de burger om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Vooral door de bezuinigingen in de diverse maatschappelijke sectoren zijn steeds meer professionele organisaties in welzijn, cultuur en zorg voor hun basisdienstverlening afhankelijk geworden van de inzet van vrijwilligers. Er zijn talloze vacatures voor vrijwilligers bij bibliotheken, woon-zorgcentra, buurthuizen, welzijnsorganisaties, ziekenhuizen, musea en scholen. Daarnaast is er een groeiende behoefte aan vrijwilligers bij verenigingen en stichtingen.

En niet te vergeten de groep mantelzorgers, die groeiende is o.a. door de vergrijzing van de bevolking. Vanuit SMOL zijn we daarom gestart met het opzetten van een gezamenlijke doelstelling, door de hele provincie vrijwilligerswerk off- en onlinemet elkaar verbinden. Door kennis en kunde te bundelen en in gezamenlijkheid te werken aan een toekomstbestendig vrijwilligerswerk, met als uitkomst 1 + 1 = 3

We kijken uit naar een interactieve gezamenlijke discussie en concrete stappen die we kunnen zetten om een veerkrachtige en zorgzame samenleving te waarborgen.
Er zijn slechts een paar plekken beschikbaar. Aanmelden kan via de aanmeldknop. 

Mede mogelijk gemaakt door Het Kansfonds, Hendrix Stichting en de Provincie Limburg.

*https://www.socialevraagstukken.nl/gemeenten-worstelen-metinstrumentalisering-
van-vrijwilligerswerk/

 

Vrijwilligersacademie Limburg 

Herken je dit? “We krijgen steeds minder vrijwilligers, maar wel steeds meer mensen die af en toe iets goeds willen doen voor een ander.”


Jullie doen prachtige dingen, maar vinden niet altijd meer genoeg helpende handen. Terwijl de vraag naar jullie werk juist groter wordt. Jullie weten dat andere tijden om andere ideeën vragen, maar welke?
 
Niet alleen voor onszelf, maar vooral met en voor elkaar 
In heel Limburg bedenken, ontwikkelen, ondersteunen en voeren vrijwilligers vele initiatieven uit. De kracht komt daarbij van onderop: vanuit de Limburgers zelf, met hun voeten in de klei! Hun initiatieven bewegen mee op de veranderingen om ons heen. Niet alleen om er zelf beter, gezonder en gelukkiger van te worden maar vooral ook samen met en voor elkaar. Want alleen op die manier kunnen we nieuwe wegen ontdekken om om te gaan met de grote uitdagingen die er, o.a. vanwege de vergrijzing, ook in Limburg zijn en zullen komen. Dit vraagt om het begeleiden en ondersteunen van ontmoetingen, verbindingen en groei. De Vrijwilligersacademie Limburg versterkt daarmee het vrijwilligerswerk van mensen die klaarstaan voor anderen. We nemen hen daarbij geen taken uit handen die ze uitstekend zelf kunnen uitvoeren. Ook niet de taken van organisaties die hen daarbij ondersteunen. We maken ontmoetingen en verbindingen mogelijk en geven vrijwilligers op die manier de ruimte om hun kennis en kunde met elkaar te delen en te laten groeien.  

Verbindingen door heel Limburg 
De Vrijwilligersacademie Limburg verbindt mensen door ontmoetingen. Daarbij kunnen digitale platforms mensen en initiatieven alleen blijvend verbinden als deze ook worden ondersteund door ontmoetingen in het echte leven. Limburgers geven aan dat juist deze ontmoetingen en gesprekken van mens tot mens, hen blijvend inspireren. In samenwerking met Stichting SMOL (Samenwerkende Maatschappelijke Organisaties Limburg) en Spil in de Wijk-On Tour, ontmoeten vele Limburgse initiatieven elkaar bij inspiratiebijeenkomsten in Noord-, Midden- en Zuid-Limburg. Het biedt de initiatieven een mooie kans om elkaar (nog beter) te leren kennen. 

KIEK LIMBURG 
Daarnaast hebben wij KIEK LIMBURG gebouwd, gratis voor iedereen. Om de eigen website en berichten op de sociale media nog breder te kunnen delen en tegelijkertijd op één gezamenlijke plek te kunnen vinden. Ook voor mensen en initiatieven zonder sociale media, eigen website of kennis van het wereldwijde web. KIEK LIMBURG is een zoekmachine, onder andere op thema en locatie. Zelfstandig, onafhankelijk en zonder winst te willen maken. KIEK LIMBURG brengt samen en verbindt, inspireert en deelt, informeert en versterkt. 

Meer weten? 
Neem dan contact op met Petra Ritzen, coördinator Vrijwilligersacademie Limburg:
M  06-37331151
E   vrijwilligersacademie@stichtingsmol.nl

Lees hier de uitgebreide versie

Deze pagina delen: