Stichting SMOL
MO's in de spotlights
Projecten
Maatschappelijk Netwerk Limburg
Kiek Limburg
Burgerschap in het onderwijs
Maatschappelijk actief voor gemeenten
Informeel alternatief voor werkgevers
Wat doet jouw organisatie over 5 jaar?
MO-Themadagen
Limburg helpt de Oekraïense bevolking
Vrijwilligersacademie Limburg
Alles is politiek
Aangesloten
Wie zijn wij
Contact

Scouting Limburg

Wat is en doet Scouting Limburg?
“Scouting Limburg (opgericht in 1973) is dé organisatie in Limburg voor en door scouts, ter bevordering van ontwikkeling, spel en verbinding. Al onze activiteiten zijn op deze 3 pijlers gebaseerd. Dat komt erop neer dat we 3.000 vrijwilligers ondersteunen bij het vormgeven van hun activiteiten om een zinvolle tijdsbesteding te creëren voor 7.000 jeugdleden. De groepen komen normaal gesproken wekelijks bij elkaar en doen activiteiten die passen binnen het methodische spel van scouting. Door spel en avontuurlijke activiteiten bevorderen we de zelfstandigheid van de jeugdleden onder afnemende begeleiding. In elke leeftijdscategorie (er zijn er 5) leren de kinderen weer meer verantwoordelijkheden te dragen. Ze leren vaardigheden voor het leven, life skills. Naast zelfstandigheid is dat teamwork, leiderschap, veerkracht en verantwoordelijkheidsgevoel. Wij ondersteunen de vrijwilligers die de groepen begeleiden door trainingen en workshops op het gebied van de methode van scouting tot kinderen met een rugzakje, van sociale vaardigheden tot bestuursontwikkeling, van EHBO tot omgaan met ouders. Daarnaast bieden we spelactiviteiten waaraan groepen kunnen deelnemen. In samenwerking met andere maatschappelijke organisaties proberen we maatschappelijke onderwerpen zoals armoede, inclusiviteit of diversiteit positief te beïnvloeden bij onze vrijwilligers en leden. Wat we niet zelf kunnen geven, bijvoorbeeld EHBO, daarvoor huren we iemand van buitenaf in.”

Waarom is het belangrijk dat jullie er zijn?
“Wij investeren in de duurzame participatie en ontwikkeling van (jeugdige) vrijwilligers. Want zij zetten hun competenties in om jongeren in Limburg zelfstandiger te laten worden, een persoonlijke ontwikkeling te laten doormaken en vaardigheden voor het leven te ontwikkelen. Verschillende onderzoeken hebben het bevestigd dat de methode van scouting effect heeft.”

"In samenwerking met andere maatschappelijke organisaties proberen we maatschappelijke onderwerpen zoals armoede, inclusiviteit of diversiteit positief te beïnvloeden bij onze vrijwilligers en leden."

Wat zijn de activiteiten/diensten van Scouting Limburg?
“Al onze activiteiten hebben te maken met ontwikkeling, spel en verbinding. We verzorgen ook workshops en teambuildingsactiviteiten aan niet-scoutinggroepen, zoals primitief overnachten, koken op vuur en gamification (werkvormen in spelvorm).”

Wat zijn de beleidsthema’s voor de komende vier jaar?
“We houden vast aan de 3 pijlers: ontwikkeling, spel en verbinding. Kwaliteitsborging blijft een belangrijk thema. Door corona is dit nogmaals bevestigd. Verbondenheid is ook een aandachtspunt. Dat betekent meer de groepen bezoeken en kijken of ze hulp kunnen gebruiken. Ook gaan we nóg meer gezamenlijke projecten oppakken met andere maatschappelijke organisaties. En MO’s bezoeken die niet zo voor de hand liggen. We hebben een idee om spelboxen te maken. We willen een spelactiviteit/spelvorm ontwerpen met expertise van een andere MO waarmee groepen aan de slag kunnen gaan. Als vijfde hebben we aandacht voor het uitdragen van het belang van jeugdwerk. Het moet duidelijker zijn wat we doen. De bedoeling is om in 2023 een congres te organiseren samen met JongNL Limburg om dit meer kenbaar te maken.”

Wat betekent corona voor jullie organisatie?
“De maatschappelijke rol van jeugdwerk en jeugdactiviteiten is zeer belangrijk. Dat is nog eens extra duidelijk geworden nu. Veel groepen zijn hiermee aan de slag gegaan. Dat resulteerde in bijvoorbeeld een actie voor de Voedselbank en een kaartstuuractie naar ouderen. Meer dan 60% van de groepen hebben zomerkampen georganiseerd met de coronabeperkingen. Daar blijkt uit dat we zeer flexibel zijn. We hebben een verbindende rol. Hiervoor moet de basis op orde zijn, want vrijwilligers moeten makkelijk bij ons kunnen aankloppen. Bijvoorbeeld voor begeleiding bij het aanvragen van financiële steun vanuit de overheid. En last but not least hebben we binnen onze eigen organisatie een automatiseringsslag gemaakt.”

Wat is de toegevoegde waarde van Scouting Limburg?
“Scouting Limburg zet in op de toekomst. We investeren in de duurzame participatie en ontwikkeling van (jeugdige) vrijwilligers. Zij zetten op hun beurt weer hun competenties in om de persoonlijke ontwikkeling van jeugdleden te bevorderen. Waardoor de kinderen vaardigheden voor het leven ontwikkelen, zodat we uiteindelijk veerkrachtige en verantwoordelijke Limburgers krijgen.”

Interview met Myrthe Janssen van Scouting Limburg
www.scoutinglimburg.nl

Deze pagina delen: