Stichting SMOL
MO's in de spotlights
Projecten
Maatschappelijk Netwerk Limburg
Kiek Limburg
Burgerschap in het onderwijs
Maatschappelijk actief voor gemeenten
Informeel alternatief voor werkgevers
Wat doet jouw organisatie over 5 jaar?
MO-Themadagen
Limburg helpt de Oekraïense bevolking
Vrijwilligersacademie Limburg
Alles is politiek
Aangesloten
Wie zijn wij
Contact

Jongeren Netwerk Limburg (JNL)

Wat is en doet Jongeren Netwerk Limburg?
“Wij zijn een maatschappelijke organisatie opgericht in 2006. Onze missie is het versterken van de positie van jongeren van 12 tot en met 27 jaar. We zijn een netwerkorganisatie, voor leerlingenraden (VO-leerlingen), cliëntenraden (vanuit (jeugd)zorginstellingen) en jeugd- en jongerenraden (vanuit gemeenten). Voor deze drie groepen faciliteren we ‘Young Perspective’, een project dag- of avond, waarin het uitwisselen van kennis en ervaringen centraal staat. Anderzijds ontwikkelen en ondersteunen we projecten die gericht zijn op participatie van jongeren.”

Waarom is het belangrijk dat jullie er zijn?
“Wij proberen de positie van jongeren te versterken Limburg breed. Dat is een flinke, maar haalbare doelstelling. Ik word er altijd heel blij van als ik na een project hoor van jongeren dat zij het ‘gaaf’ of ‘cool’ vinden dat ze mee mogen doen en denken. Omdat ze nu meer duidelijkheid hebben of dat ze weten hoe iets in elkaar steekt. Een mooie bevestiging voor ons dat we het goed doen. 

Die netwerkfunctie is echt heel belangrijk. We verbinden jongeren met elkaar. Zo kunnen ze met en van elkaar leren. Wij hebben contact met de leerlingen- jongeren- en cliëntenraden. De jongeren uit deze raden hebben vervolgens contact met hun achterban, dus de scholen de gemeente en de zorginstellingen. Op deze manier bereiken wij soms wel honderden of misschien wel duizenden jongeren.”

Wat zijn de activiteiten/diensten van JNL?
“Onze netwerkfunctie komt tot uiting in Young Perspective, een nieuwe naam waaronder wij het netwerken beter en krachtiger neer zetten. Verder organiseren we nog allerlei projecten. Ik noem er hier een paar. Respect On: dat gaat over polarisatie en respect. My Cash My Future: dat is een onderwijsprogramma over omgaan met geld op middelbare scholen. Er loopt nu een pilot op een VO-school in Sittard. Your Coach Next Door: jongeren die net geen obesitas hebben, krijgen vaak te weinig professionele hulp. Wij zijn er voor hen. Daarnaast spelen we in op actualiteiten, zoals corona, sport en maatschappelijke diensttijd.” 

Wat zijn de beleidsthema’s voor de komende vier jaar?
“Jongeren Netwerk Limburg heeft zich ten doel gesteld om jongeren meer te gaan betrekken bij het vormgeven van hun sociaaleconomische- , culturele- en zorgomgeving, zodat ze zich meer verbonden voelen met andere jongeren. Ook krijgt Young Perspective een online platform. Daardoor stimuleren we ook meer verbinding. We komen via de (jeugd)zorginstellingen en het project over de maatschappelijke diensttijd ook in contact met de meer kwetsbare jongeren. We willen er meer dan voorheen voor hen zijn.”

Wat is de toegevoegde waarde van JNL voor Limburg?
“Jongeren met elkaar verbinden is het allerbelangrijkste én hun positie versterken. Vooral door de netwerkfunctie en de projecten. Hierdoor geven we de jeugd in Limburg een stem. “

Gesproken met Laura Tegels, voorzitter van Jongeren Netwerk Limburg (JNL)
www.jnl.org 

 

"Jongeren met elkaar verbinden is het allerbelangrijkste én hun positie versterken. Vooral door de netwerkfunctie en de projecten. Hierdoor geven we de jeugd in Limburg een stem."

Deze pagina delen: