Stichting SMOL
MO's in de spotlights
Projecten
Maatschappelijk Netwerk Limburg
Kiek Limburg
Burgerschap in het onderwijs
Maatschappelijk actief voor gemeenten
Informeel alternatief voor werkgevers
Wat doet jouw organisatie over 5 jaar?
MO-Themadagen
Limburg helpt de Oekraïense bevolking
Vrijwilligersacademie Limburg
Alles is politiek
Aangesloten
Wie zijn wij
Contact

VluchtelingenWerk Zuid-Nederland

Wat is en doet VluchtelingenWerk Zuid-Nederland?
“VluchtelingenWerk Nederland is opgericht in 1979. De regionale afdeling VluchtelingenWerk Zuid-Nederland biedt begeleiding aan de vluchtelingen en statushouders in Limburg, Noord-Brabant en de Bommelerwaard. Wij begeleiden ze tijdens het hele traject dat zij in Nederland afleggen: van aankomst tot toekomst. Zo bieden wij ze ondersteuning bij het opbouwen van een nieuw bestaan. We vormen met 5 regionale afdeling en het hoofdkantoor in Amsterdam samen VluchtelingenWerk Nederland. Er zijn 611 vrijwilligers in Limburg. Ze zijn goud waard. Het zijn de bruggenbouwers van de samenleving.”

Waarom is het belangrijk dat jullie er zijn?
“We hebben een heel specifieke doelgroep. Vluchtelingen, asielzoekers en statushouders hebben veelal traumatische ervaringen opgelopen in hun land van herkomst, maar ook tijdens hun reis richting Europa. Het vraagt daarom een bijzondere aanpak. Daarnaast zijn ze de Nederlandse taal niet machtig en hebben ze nog geen netwerk hier. Zij hebben ondersteuning nodig en extra aandacht. Wij bieden ze bescherming, geven ze aandacht en bieden hen kansen. Wat wij ook doen is erop toezien dat de asielprocedures zorgvuldig gebeuren. Dat die mensen die echt bescherming nodig hebben deze ook krijgen.”

Wat zijn de activiteiten/diensten van VluchtelingenWerk Zuid-Nederland?
“Op alle azc’s zijn we vertegenwoordigd. We verlenen hier juridische begeleiding bij de asielprocedures. In heel veel gemeenten bieden we maatschappelijke ondersteuning aan. We organiseren workshops over waarden en normen. Voor de kinderen heeft VluchtelingenWerk een apart programma: Time4You. Binnen Time4You geven wij voorlichting over asielvragen in Nederland, maar ook over thema’s zoals verhuizen en wonen in de gemeente en pesten worden besproken. We geven daarnaast inburgeringslessen. En jobcoaches begeleiden mensen naar werk of een opleiding. Er zijn projecten zoals In de zorg, Uit de Zorgen (samen met andere partners) en een project Empowerment voor vrouwen. VluchtelingenWerk is op heel veel plaatsen actief, waardoor wij veel dingen zien gebeuren en allerlei signalen oppikken. Ons hoofdkantoor bundelt deze ervaringen en zo maken we een vuist richting politiek.”

Wat zijn de beleidsthema’s voor de komende vier jaar?
“We blijven ons hard maken voor de zorgvuldigheid van de procedures. In 2022 wordt een nieuwe Wet inburgering ingevoerd. Dit betekent dat de regie weer terug gaat naar de gemeenten. Dat is een goede ontwikkeling. De nieuwe wet steekt meer in op duale trajecten: taal leren en tegelijkertijd werken/meedoen. Niet eerst leren en daarna pas werken. Dit gaat veel opleveren, daar ben ik van overtuigd. Zoals gezegd strijden we ook voor het draagvlak, want we zien de verharding van de samenleving. Hierdoor brokkelt het draagvlak voor de opvang van vluchtelingen af. Dit moet weer groeien. Ga ontmoeten en ga het gesprek aan en bespreek de zorgen, alleen dan krijg je inzicht in en begrip voor de situatie en de mensen. We hebben hiervoor een programma Bekend maakt bemind dat op scholen en bij bedrijven aangeboden wordt. Vluchtelingen delen hun verhalen en gaan in gesprek met de toehoorders.”

Wat betekent corona voor jullie organisatie?
“Allereerst mijn complimenten voor onze teamleiders, docenten en vrijwilligers. Altijd zoeken zij naar wat er wél kan. Een deel van onze vrijwilligers zit in de risicogroep. Ze zijn daarom minder inzetbaar voor fysieke activiteiten. We proberen zoveel mogelijk digitaal te werken. De bewoners van de azc’s hebben dit over het algemeen snel onder de knie. Appen, beeldbellen. Vooral met telefoons; met laptops is het alweer wat ingewikkelder. We proberen mensen zoveel mogelijk zelfredzaam te maken. Bij mensen die niet digitaal vaardig zijn, is dit een uitdaging. Ik ben ervan overtuigd dat er na corona meer digitaal blijft plaatsvinden. Sommige dingen zijn gewoon veel efficiënter. Om voorbereid te zijn op de toekomst kijken we wat onze doelgroep en onze vrijwilligers nodig hebben om dit goed te kunnen inrichten.”

Wat is de toegevoegde waarde van VluchtelingenWerk Zuid-Nederland voor Limburg?
“Wij behartigen met al onze vrijwilligers de belangen van deze specifieke doelgroep. Dit doen we door landelijk met elkaar samen te werken en een passend regionaal aanbod aan te bieden. We werken elke dag weer aan de verbetering van de positie van onze doelgroep en spelen in op de ontwikkelingen. Het is belangrijk dat wij er zijn en dat wij ons hard maken voor deze doelgroep. Als belangenbehartiger en bruggenbouwer.”
Gesproken met Sascha Harding, regiomanager van VluchtelingenWerk Zuid-Nederland
www.vluchtelingenwerk.nl/zuidnederland

"Wij bieden ze bescherming, geven ze aandacht en bieden hen kansen. Wat wij ook doen is erop toezien dat de asielprocedures zorgvuldig gebeuren. Dat die mensen die echt bescherming nodig hebben deze ook krijgen.”

Deze pagina delen: