Stichting SMOL
MO's in de spotlights
Projecten
Maatschappelijk Netwerk Limburg
Kiek Limburg
Burgerschap in het onderwijs
Maatschappelijk actief voor gemeenten
Informeel alternatief voor werkgevers
Wat doet jouw organisatie over 5 jaar?
MO-Themadagen
Limburg helpt de Oekraïense bevolking
Vrijwilligersacademie Limburg
Alles is politiek
Aangesloten
Wie zijn wij
Contact

Jeugdwerk Limburg

Wat is en doet Jeugdwerk Limburg?
“Jeugdwerk Limburg (opgericht in 1985) is het kenniscentrum op het gebied van jeugd- en jongerenwerk. We zijn een vraaggerichte organisatie en ondersteunen met onze activiteiten de lokale vrijwilligers. Jeugdwerk Limburg is een vereniging van zo'n 89 jeugd- en jongerenwerkorganisaties in Limburg.”

Waarom is het belangrijk dat jullie er zijn?
“Het moet natuurlijk voor elk kind in onze provincie mogelijk zijn om in het belang van zijn eigen ontwikkeling aan activiteiten deel te nemen; op welke manier dan ook. De maatschappij is constant in beweging en daar spelen wij op in. Zo zoeken wij naar oplossingen voor kinderen die vanwege een financiële drempel niet aan activiteiten kunnen deelnemen. Dit doen we samen met onze leden en met andere vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties.”

Wat zijn de activiteiten van Jeugdwerk Limburg?
“Wij organiseren een heleboel leuke en interessante activiteiten. Om er een paar te noemen: Rollebol, Vrijwilligersdag Toverland, themabijeenkomsten en preventief jeugdbeleid. Jeugdwerk Limburg initieert ook projecten. Denk aan: Respect On 2.0: interactieve belevingsactiviteit SCHERP!, Geen financiële drempel voor deelname. Ons vakblad Flits staat boordevol good practices om andere organisaties te inspireren. Ook communiceren we via onze website, digitale nieuwsbrief, social media. Wij organiseren in coronatijd webinars en trainingen. Samen staan we sterker, daarom zoeken we samenwerking met andere organisaties. We vinden het belangrijk onze vrijwilligers goed te begeleiden. Zo kunnen zij binnen hun eigen organisatie met veel plezier en met de nodige knowhow de jeugdgroepen leiden.”

Welke diensten bieden jullie aan?
“Jeugdwerk Limburg biedt trainingen en workshops aan. Ook informeren en adviseren wij organisaties en hun vrijwilligers. En we krijgen regelmatig specifieke vragen van hen binnen, waarmee we dan aan de slag gaan. Veiligheid gaat boven alles. Niet voor niets dus dat wij organisaties ondersteunen bij het ontwikkelen van hun veiligheidsbeleid. In coronatijd informeren en adviseren we hen hoe ze activiteiten kunnen organiseren.”

Wat zijn de beleidsthema’s voor de komende vier jaar?
“De komende vier jaar zijn onze speerpunten:

  • (samenwerkings)initiatieven ontwikkelen gericht op sociale structuurversterking met een duurzaam effect op (arbeids)participatie en gezondheid van kwetsbare Limburgers;
  • initiatieven ontwikkelen die bijdragen aan het aanpakken van actuele maatschappelijke vraagstukken zoals de participatie van nieuwkomers en de tolerantie en sociale veiligheid van LHBTIQ+ gemeenschap.

De activiteiten en projecten die wij organiseren leiden tot:

  • het bieden van ondersteuning aan kwetsbare mensen om hen volwaardig mee te laten doen;
  • vanuit Positieve Gezondheid bijdragen aan participatie van deze kwetsbaren met het vergroten van de zelfredzaamheid en samenredzaamheid als gevolg;
  • mensen stimuleren en in staat stellen om eigen verantwoordelijkheid te nemen;
  • mensen met elkaar in verbinding brengen.”

Wat is de toegevoegde waarde van Jeugdwerk Limburg?
“Jeugdwerk Limburg ondersteunt vrijwilligers die met name werkzaam zijn met en voor groepen jeugd en jongeren. Het is geen voorwaarde om lid te zijn. Hierdoor is het bereik groot en kan in principe elke Limburgse burger meedoen. Ongeacht leeftijd, afkomst, geaardheid, opleiding en financiële situatie.”

Interview met John Wilbers, projectcoördinator/jeugdwerkadviseur bij Jeugdwerk Limburg
www.jeugdwerklimburg.nl

Het moet natuurlijk voor elk kind in onze provincie mogelijk zijn om in het belang van zijn eigen ontwikkeling aan activiteiten deel te nemen; op welke manier dan ook.

Deze pagina delen: