Stichting SMOL
MO's in de spotlights
Projecten
Maatschappelijk Netwerk Limburg
Kiek Limburg
Burgerschap in het onderwijs
Maatschappelijk actief voor gemeenten
Informeel alternatief voor werkgevers
Wat doet jouw organisatie over 5 jaar?
MO-Themadagen 2022
Limburg helpt de Oekraïense bevolking
Vrijwilliger van de Toekomst
Alles is politiek
Aangesloten
Wie zijn wij
Contact

Buddyzorg Limburg

Wat is en doet Buddyzorg Limburg?
“Buddyzorg Limburg biedt intensieve vrijwilligerszorg door de inzet van buddy’s aan mensen (die we maatjes noemen) die thuis wonen. Maatjes zijn ernstig, chronisch en/of levensbedreigend lichamelijk zieke kinderen, jongeren en volwassenen. De buddy’s bieden doelgerichte, sociaal-emotionele ondersteuning in 1-op-1 contacten aan de maatjes. We richten ons op het verwerkingsproces rondom het ziek-zijn en op het hervinden van eigen kracht, zingeving, zelfredzaamheid, participatie en preventie. Sommigen hebben hulp nodig bij het opbouwen van een sociaal netwerk. Anderen moeten leren omgaan met het ziek-zijn. Onze andere doelgroep zijn kinderen en jongeren die aan obesitas leiden. Wij ondersteunen hen op weg naar een gezonde leefstijl. Het kan heel breed zijn wat de buddy doet. Spelletjes doen. Naar buiten toe gaan om te bewegen: fietsen, wandelen, voetballen. Zelfvertrouwen opvijzelen.”

Waarom is het belangrijk dat jullie er zijn?
“We bieden een unieke ondersteuning aan mensen van alle leeftijden. De hulp die Buddyzorg Limburg biedt, vind je bij geen andere vrijwilligersorganisatie. Wij zijn de schakel tussen vrijwillige zorg en professionele zorg. Ze schakelen ons in als mensen extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben en ook is het zo dat professionals door tijdgebrek of afschaling van de zorg de begeleiding aan ons overdragen.”

Wat zijn de activiteiten/diensten van Buddyzorg Limburg?
“Buddyzorg Limburg wil zijn hulpvragers (maatjes) zo goed mogelijk helpen. Vrijwilligers werven en scholen is een belangrijke bezigheid, want zonder hen kunnen we geen ondersteuning bieden. We richten ons op verbinding en samenwerking met andere (maatschappelijke) organisaties. Bijvoorbeeld met SGL die mensen begeleiden met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Het is belangrijk meer op te trekken met andere organisaties, zo kunnen we elkaar versterken en samen werven én trainingen volgen. We geven daarnaast voorlichting bijvoorbeeld op scholen of aan vrouwenorganisaties en zetten in op preventie en bewustwording rondom HIV en AIDS. Aan subsidies aanvragen hebben we ook de handen vol. Het is een hele klus om jaarlijks bij 31 Limburgse gemeenten en bij de Provincie Limburg subsidie aan te vragen. Fijn als het weer lukt.” 

Wat zijn de beleidsthema’s voor de komende vier jaar?
“Ons beleidsplan heet Vernieuwend Verbinden. We hebben hierin 3 pijlers. We gaan verder met het verbinden van (kwetsbare) burgers in onze maatschappij. Ook richten we ons op het gezonder maken van Limburg door mensen bewust te maken van eigen verantwoordelijkheden rondom een gezonde leefstijl. En we versterken de eigen kracht, zelfredzaamheid en samenredzaamheid van mensen. Een paar zaken die ik specifiek wil benoemen, zijn: mensen die coronaletsel hebben helpen of mensen die lichamelijk ziek én eenzaam zijn. Waarbij we verbinding zoeken met andere organisaties die tegen eenzaamheid strijden. En als laatste het invoeren van buddy ondersteuning door beeldbellen.”

Wat betekent corona voor jullie organisatie?
“Als het contact tussen buddy en maatje echt alleen telefonisch of online kan, heeft dit nu de voorkeur. Lukt dit niet, dan mag er ook fysiek contact zijn. Uiteraard met in achtneming van de RIVM-richtlijnen. Alleen moeten we natuurlijk rekening houden met onze vrijwilligers en onze maatjes die in een risicogroep zitten. Niet álles is negatief wat corona met zich meebrengt. Scholing van vrijwilligers gaat nu online. En dat is ideaal, want we kunnen nu veel sneller buddy’s scholen. Normaal gesproken zijn we veel onderweg om te overleggen of vergaderen. Tijdens de coronapandemie doen we veel online en dat scheelt enorm in tijd en kilometers.”

Wat is de toegevoegde waarde van Buddyzorg Limburg voor Limburg?
“Buddyzorg Limburg bereikt (kwetsbare) mensen achter de voordeur, heeft ogen en oren voor hun problematiek en weet hun eigen kracht te versterken, zodat deze mensen weer mee kunnen doen aan de maatschappij. Samen zorgen we voor een gezonder Limburg.”

Gesproken met Marie-Louise Weerts, coördinator Buddyzorg Limburg
www.buddyzorglimburg.nl

We bieden een unieke ondersteuning aan mensen van alle leeftijden. De hulp die Buddyzorg Limburg biedt, vind je bij geen andere vrijwilligersorganisatie. Wij zijn de schakel tussen vrijwillige zorg en professionele zorg.

Deze pagina delen: