Stichting SMOL
MO's in de spotlights
Projecten
Maatschappelijk Netwerk Limburg
Kiek Limburg
Burgerschap in het onderwijs
Maatschappelijk actief voor gemeenten
Informeel alternatief voor werkgevers
Wat doet jouw organisatie over 5 jaar?
MO-Themadagen
Limburg helpt de Oekraïense bevolking
Vrijwilligersacademie Limburg
Alles is politiek
Aangesloten
Wie zijn wij
Contact

PPD Limburg

Wat is en doet PPD Limburg? 
“Provinciaal Platform voor Diversiteit (opgericht in 1998) is een provinciale, maatschappelijke organisatie die zich inzet voor diversiteit: man of vrouw, jong of oud, etniciteit, geaardheid (LHBT) en het al dan niet hebben van een arbeidshandicap. PPD richt zich in eerste instantie op migratie-gerelateerde diversiteit in Limburg. Participatie is de rode draad van onze activiteiten. PPD Limburg zet zich in voor een SAMENleving met ruimte voor verschil. Iedereen moet mee kunnen doen ongeacht de herkomst.” 

Waarom is het belangrijk dat jullie er zijn?
“Wij streven naar een Limburgse samenleving waarin iedereen mee kan en mag doen. Met ruimte voor verschil want juist dat verschil maakt onze samenleving zo bijzonder. Door de inzet van PPD kunnen we mensen  met elkaar in verbinding brengen; mensen kennis met elkaar laten maken. Op deze manier kunnen we elkaars capaciteiten optimaal benutten en kunnen we sneller inspelen op vragen en behoeften. De kracht van PPD zit in de kennis van de doelgroep en ons grote netwerk.”

Wat zijn de activiteiten/diensten van PPD Limburg?
“PPD organiseert bijeenkomsten, workshops, trainingen, banenmarkten, voorlichtingen en conferenties. We leggen verbindingen tussen groepen mensen onderling of tussen organisaties en mensen. We organiseren bijvoorbeeld banenmarkten om werkzoekenden en bedrijven bij elkaar te brengen. Onderwijs heeft ook onze aandacht. PPD bemiddelt bijvoorbeeld tussen onderwijs en ouders en informeert ouders over het onderwijssysteem in Nederland met als doel om schooluitval te voorkomen. Met een goede en afgeronde opleiding zijn je kansen op de arbeidsmarkt veel groter. Er start binnenkort een pilot bij 2 scholen om te kijken of deze voorlichting ook het gewenste effect heeft en er inderdaad sprake is van minder schooluitval.

De werkvloer moet een afspiegeling zijn van onze samenleving. In de praktijk is dat nog niet zo. In het voorjaar organiseren we samen met SMKK een conferentie over diversiteit op de werkvloer. Op die bijeenkomst willen we met werkgevers en beleidsmakers van gedachten wisselen en samen tot creatieve oplossingen komen. PPD staat altijd klaar voor werkgevers en overheden als ze vragen hebben over dit thema.

Een ander thema waar PPD zich op richt is Positieve Gezondheid. Het is opvallend, maar migranten en vluchtelingen maken minder gebruik van de voorzieningen in de gezondheidszorg. De drempel naar de formele zorg is nog te hoog. Daarom geven we voorlichting over bijvoorbeeld dementie, mantelzorg, medicijngebruik, diabetes. Door het verstrekken van informatie wil PPD de kloof tussen instellingen en zorgvragers verkleinen. Zorginstellingen anderzijds kunnen bij PPD terecht voor trainingen/workshops over interculturele communicatie.”

Wat zijn de beleidsthema’s voor de komende vier jaar?

  • Zorg en gezondheid
  • Veiligheid
  • Arbeidsmarkt en onderwijs

Wat is de toegevoegde waarde van PPD voor Limburg?
“PPD gaat de dialoog aan, legt verbindingen om daarmee de participatie van mensen met een migratie-achtergrond te  verhogen. Samen leven, samen zorgen en samen werken in onze mooie provincie Limburg.”

Interview met Marjo Daniëls, ondersteuner PPD Limburg
www.ppdlimburg.nl 

“PPD gaat de dialoog aan, legt verbindingen om daarmee de participatie van mensen met een migratie-achtergrond te  verhogen. Samen leven, samen zorgen en samen werken in onze mooie provincie Limburg.”

Deze pagina delen: