Stichting SMOL
MO's in de spotlights
Projecten
Maatschappelijk Netwerk Limburg
Kiek Limburg
Burgerschap in het onderwijs
Maatschappelijk actief voor gemeenten
Informeel alternatief voor werkgevers
Wat doet jouw organisatie over 5 jaar?
MO-Themadag 2022
Limburg helpt de Oekraïense bevolking
Alles is politiek
Aangesloten
Wie zijn wij
Contact

Terugblik MO-Themadag 2 april 2022

Na twee jaar telefoon, e-mail, Teams en social media, was het op 2 april j.l. eindelijk weer zover: de Maatschappelijke Organisaties uit Limburg troffen elkaar weer in levende lijve tijdens de MO-themadag in conferentiecentrum ‘Het Forum’ in Roermond. Doel van deze bijeenkomst: het ophalen van kennis, het in beeld brengen van best practises en het verkennen, delen en uitwerken van onze gezamenlijke ambities.

In haar welkomstwoord benadrukte gedeputeerde van Toorenburg (Sociale Agenda, Handhaving en Cultuur) vertrouwen te hebben in de kracht van Limburgers. De veerkracht en betrokkenheid die de Limburgers hebben laten zien ten tijde van de Corona-pandemie, de watersnood van 2021 en -momenteel- de oorlog in de Oekraïne zijn hierbij sprekende voorbeelden. De gedeputeerde riep de aanwezige MO’s én alle vrijwilligers in hun achterban op om aan de slag te gaan en blijven met deze maatschappelijke vraagstukken. Het vraagt flexibiliteit en maatschappelijke betrokkenheid van zowel de Provincie als ook van de organisaties. Natuurlijk zijn beleids- en werkplannen van groot belang, maar bij actualiteiten die acute zorg en aandacht vragen moet hiervan in overleg kunnen worden afgeweken. De oproep van de gedeputeerde: “Laat het ons weten als de provincie jullie bij deze vraagstukken kan helpen”.

Beste Practises
Na het welkomstwoord van de gedeputeerde, was het de beurt aan Max Herold en Danny van den Boom. In interactieve sessies zetten zij alle aanwezigen flink aan het werk en werden ‘best practises’ verkend en gedeeld. Persoonlijk leiderschap, dienstverlening, innoverend vermogen: er ging van alles over tafel. Vervolgens werd de rode draad van alle inbreng in beeld gebracht. Dit was zeker geen cursus bescheidenheid. Integendeel: er is veel waar we terecht trots op mogen zijn!

Succesfactoren in samenwerking
Om te komen tot een optimaal succes binnen toekomstige samenwerking, hebben we een stappenplan nodig. Hierbij wordt allereerst geïnventariseerd wat ieders eigen belang is om vervolgens onze gezamenlijke doelen te formuleren en bij elkaar te brengen. Hierbij zijn een aantal factoren heel erg belangrijk:
-  wederzijds vertrouwen
-  elkaar leren kennen
-  elkaar (willen) begrijpen
-  elkaar respecteren
-  transparantie
-  zorgvuldigheid. 
Daarnaast is het van belang om goed naar elkaar te luisteren. Maak in de samenwerking duidelijke kaders: wat kan wel en wat kan niet. Benoem de randvoorwaarden, ben transparant, faciliteer en bouw aan een lerend netwerk. 

Onze gedroomde toekomst
Tenslotte stelde Max Herold de allesomvattende vraag: “Het is 2025, wat is onze gedroomde toekomst?”. Aan de thematafels werd flink gediscussieerd en gebrainstormd, om tenslotte samen tot een plan te komen. Belangrijke pijlers hierbij: Wat is er al, wat willen we daarnaast bereiken en hoe maken we dat zichtbaar en werkbaar?

Delen en combineren = innoveren
Samenwerken is iets heel anders dan samensmelten. Bij iedere samenwerking is het belangrijk om stil te staan bij de vraag: “hoe behoud ik mijn eigen identiteit en komen we samen tot een win-win situatie?”.  De verscheidenheid aan organisaties creëert zo een gemeenschappelijkheid. Wij zijn als maatschappelijke organisaties aanvullend aan elkaar. Krachtig samenwerken, investeren in heldere doelen en daarop blijven afstemmen zorgt voor maatschappelijke impact. Investeren in elkaar en weten hoe je met elkaar omgaat en wat ieders mogelijkheden zijn zorgt voor warme onderlinge relaties. Uiteindelijk zijn we samen verantwoordelijk voor het resultaat.

En nu verder 
Ieder jaar zijn we tijdens de MO-dag weer verbaasd over wat iedereen doet, wat ieders gedrevenheid is en welke ambities we allemaal hebben. Die inzichten willen we niet meer verliezen door weer een jaar te wachten voordat we elkaar ontmoeten: dit keer gaan we doorpakken! Houd dus je mailbox goed in de gaten en mis ‘m niet, die volgende bijeenkomst die nog dit jaar zal gaan plaatsvinden.

Samen maken we het verschil: besma!

*Klik hier voor het verslag van de input die we samen hebben opgehaald.

 

MO-Themadag 2022

De jaarlijkse MO-Themadag bij het Forum in Roermond kan eindelijk plaatsvinden en wel op zaterdag 2 april 2022.
De MO-themadag van dit jaar staat in het teken van elkaar (beter) leren kennen, netwerken en kansen ontdekken t.b.v. de maatschappelijke erkende organisaties van Limburg. In een interactief programma, dat draait om ontmoeting, kennismaking en inzichten krijgen in elkaars activiteiten, leren we van elkaar hoe we allemaal werken aan de doelstellingen van de Sociale Agenda. En niet onbelangrijk: hoe jou dit kan helpen bij het verwezenlijken van de doelstellingen van jouw organisatie! Dit alles gebeurt in een interactief programma onder leiding van Max Herold.

Aan het einde van de dag krijgt iedereen het resultaat in de vorm van een rapportage toegezonden. Mis deze inspirerende dag niet ! Per organisatie kunnen maximaal twee personen meedoen. Schrijf je snel in via heidyamory@stichtingsmol.nl.

Voor meer informatie klik hier.

Deze pagina delen: