Stichting SMOL
MO's in de spotlights
Projecten
Maatschappelijk Netwerk Limburg
Kiek Limburg
Burgerschap in het onderwijs
Maatschappelijk actief voor gemeenten
Informeel alternatief voor werkgevers
Wat doet jouw organisatie over 5 jaar?
MO-Themadagen
Limburg helpt de Oekraïense bevolking
Vrijwilligersacademie Limburg
Alles is politiek
Aangesloten
Wie zijn wij
Contact

Mo-café 27 februari 18.30u Kennismaken, ontmoeten, verbinden

Maatschappelijke organisaties (MO’s) hebben overkoepelende thema’s en gelijke doelen: inzetten op zelfredzaamheid, samenredzaamheid en welbevinden van de inwoners van Limburg. Een gezonde samenleving, een gezonde economie en gezonde Limburgers. Een samenleving waarin iedereen meedoet, ertoe doet en met gelijke kansen. 

Tijdens onze themadagen kwamen we tot de conclusie dat elkaar 1 keer per jaar ontmoeten te weinig is. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we zo goed mogelijk samenwerken om onze doelen te kunnen halen? Hoe kunnen we slim samenwerken en hoe gaan we die samenwerking dan vormgeven? En wie kunnen we daarbij nog meer betrekken? 

MO-café 
Wij Limburgers vinden van onszelf dat we gemoedelijk, bourgondisch, vriendelijk, en gastvrij zijn. Het idee werd al snel geboren, we gaan meerdere MO-cafés organiseren waarbij enkele MO’s zichzelf voorstellen en we gaan aansluitend bourgondisch netwerken. Elkaar informeel ontmoeten, beter leren kennen maakt samenwerken en kansen zien mogelijk. 

Ondernemers 
Ook voor ondernemers zijn het lastige tijden, denk aan Corona, de waterramp, de energiecrisis en de krapte op de arbeidsmarkt. Allemaal factoren die het ondernemers extra moeilijk maken. MO’s kunnen helpen, maar weet het bedrijfsleven dat wel? Wij hebben Dirk Bongers, bestuurslid MKB-Limburg en andere leden van het MKB uitgenodigd om met ons in gesprek te gaan en de mogelijkheden te verkennen. 

Statenleden 
Ook Statenleden en ambtenaren van de Provincie Limburg zijn van harte welkom. Hoe beter we elkaar leren kennen, hoe beter we de mogelijkheden kunnen verkennen en de maatschappij kunnen dienen. 

Hoe brengen we vraag en aanbod slim samen? 
Humanitas en SharePower hebben deze uitdaging aangenomen en organiseren samen met MKB-Limburg op 27 februari om 18.30u het eerste MO-café. We starten met een korte presentatie van de twee organiserende MO’s. Daarna is het woord aan Dirk Bongers, bestuurder MKB-Limburg. In een aansluitend tafelgesprek o.l.v. Marleen van Rijnsbergen gaan we de mogelijkheden voor een structurele samenwerking verkennen. 

Op z’n Limburgs 
Vanaf 19.45u gaan we informeel netwerken met een hapje en een drankje. Informeel netwerken en ontmoeten. Elkaar leren kennen en kansen ontwikkelen. De locatie is Bizpoint Bedrijvencentrum Roermond. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid. 

Meer informatie: heidyamory@stichtingsmol.nl

Na de themadag was het duidelijk, wij gaan armoede bestrijden en we gaan ontbubbelen.

Maatschappelijke organisaties hebben overkoepelende thema’s en gelijke doelen: inzetten op zelfredzaamheid, samenredzaamheid en welbevinden van de inwoners van Limburg. Een gezonde samenleving, een gezonde economie en gezonde Limburgers. Een samenleving waarin iedereen meedoet, ertoe doet en met gelijke kansen.
Tijdens deze themadag zijn we de mogelijkheden gaan verkennen. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we zo goed mogelijk onze doelen kunnen halen? Hoe kunnen we slim samenwerken en hoe gaan we die samenwerking dan vormgeven?

We gaan jong en oud samenbrengen
Een mooie spreuk kwam voorbij ‘Als je niet ontdekt dat je kunt leren van ouderen, ben je dadelijk oud zonder dat je weet dat je van jongeren kunt leren.’ Nog nooit eerder in de geschiedenis is het voorgekomen dat ouderen in zo’n grote mate moeten leren en afhankelijk zijn van jongeren. Wat doet deze omgekeerde ervaring en levensloop met het respect voor elkaar en met de leefbaarheid binnen onze maatschappij? 

De uitdagingen
Digitalisering gaat razendsnel, biedt veel kansen maar brengt ook minder mooie dingen met zich mee. Het leven van jongeren vindt veel online plaats. Ze komen in online bubbels terecht. En dat is niet altijd zonder nadelige neveneffecten. Voor ouderen is de digitale wereld steeds moelijker te begrijpen. En toch wordt verwacht dat ze digitaal vaardig zijn. Loketten verdwijnen, afhankelijkheid van mobiele apparaten groeit.

MO’s aan tafel bij beleidsmakers
Tijdens de derde themadag van dit jaar hebben we weer mooie stappen gezet. Zeker in deze onzekere tijd waar veel op ons afkomt hebben we een grote opdracht. MO’s staan met de voeten in de klei en zijn de directe verbinding tussen Limburgers en overheden. Maar zitten wij wel genoeg aan de gesprekstafel als het over beleid gaat?

Inzetten op mogelijkheden
We zijn de vorige keer gestart met verkennen en vervolgens ingegaan op de verdieping. In een volgende fase gaan we de plannen vormgeven, testen en verfijnen. Wij gaan niet inzetten op kwetsbaarheden, maar op mogelijkheden. Als we als gezamenlijke MO’s de sterke punten weten te verbinden, verdwijnen de zwaktes. We gaan inzetten op positiviteit, respect en mogelijkheden. Wat is nodig om goed te leven? Wat gaat al goed en hoe maken we daar meer van?

Er wordt al heel veel gedaan, er is al heel veel, maar we moeten elkaar nog beter weten te vinden. De conclusie aan het einde van de dag was dat we elkaar vaker willen ontmoeten.

Klik hier voor het verslag.

MO-Themadag 23 september 2022

Beste collega MO’s,

Alhoewel enkelen van jullie nog midden in hun vakantie zitten, druppelen de vragen toch al binnen. We waren het er allemaal over eens na de twee bijeenkomsten van dit jaar. We willen snel weer samen doorpakken. We zullen verder gaan met hetgeen we de vorige keer hebben opgehaald. En dit gaan we doen op vrijdag 23 september, van 9.30 tot 15.00u in Roermond onder begeleiding van Max Herold en Danny van den Boom. We gaan samen stappen zetten om te komen tot onze gedroomde toekomst. Ook deze keer werken we weer met hetzelfde digitale programma (Group Decision Room - Xleap), zodat we aan het einde weer direct een verslag hebben van hetgeen we hebben afgesproken.

De locatie is weer het Congrescentrum Het Forum, Elmpterweg 50, 6042 KL Roermond.

PROGRAMMA

Doel Worldcafé-dagdeel: Verder concretiseren en op gang helpen van de focuspunten die we hebben verzameld op de vorige netwerkdagen.
Methode: Worldcafé-variant gecombineerd met Group Decision Room (Xleap)

Inleiding en uitleg
Ronde 1: Combineren en focus aanbrengen (eerste aanzet is hiervoor gemaakt tijdens de online bijeenkomst op 21 juni)
Het concretiseren/combineren van de afgelopen netwerkdag opgehaalde thema’s tot enkele netwerkkernthema’s waarmee netwerkgroepjes van 5-7 personen aan de slag kunnen. 

Plenaire terugkoppeling
Kijken hoe we de opgedane themaformuleringen terug kunnen brengen tot maximaal 7-10 kern netwerkthema’s.

Intermezzo
Wie wil op welke thema's samenwerken? Mensen kunnen aangeven met welk thema ze iets willen doen.

Ronde 2. Concrete themadoelen formuleren.
De thema’s worden over de tafels verdeeld en wie zich voor een thema heeft ingeschreven gaat aan die tafel zitten. Elke tafel gaat aan de slag met de volgende vragen:

Hoe is het nu m.b.t. het thema (stand van zaken/problemen)
Bepaal wat jullie willen bereiken/en wat niet (wat is het eindresultaat)
En ook: Wat levert het bereiken van dat doel je op?
Preciseren eindresultaat: wat precies, waar, wanneer (en met wie) wil je dat bereiken?
Hoe weet je dat je doel is bereikt? ( Het bewijs).
Zal het bereiken van dat resultaat andere effecten hebben?
(verdwijnen voordelen huidige situatie, nadelen in nieuwe situatie)
Hoe weet je dat je op de goede weg bent?
Welke mogelijkheden, capaciteiten, andere mensen, middelen heb je tot je beschikking? 
Wat gebruik je/kun je gebruiken?
Hoe kun je deze bronnen gebruiken/gebruik je deze bronnen om je doel te bereiken?
Wat is de eerste actie om je dichter bij het doel te brengen?
En eventuele stappen daarna?

Plenaire terugkoppeling

Ronde 3: Netwerk-samenwerking
Hoe kunnen we structureel samenwerken als netwerkthema-groep en als netwerk uitgaande van de waarden die we de vorige keer hebben besproken. Wat zijn concreet te maken afspraken?

Plenaire terugkoppeling

We hopen jullie weer te mogen ontmoeten. Aanmelden voor deze online bijeenkomst kan via heidyamory@stichtingsmol.nl

Met vriendelijke groet,

Namens:

Cyril Laugs
Marjo Daniels
Yvette Cornielje
Marleen van Rijnsbergen
Heidy Amory

De gedroomde Toekomst, terugblik online bijeenkomst

Tijdens onze MO themadag in het voorjaar zaten we als maatschappelijke organisaties een hele zaterdag bij elkaar. Onder begeleiding van Max Herold gingen we in thematafels aan de slag om onze doelen en successen te delen en de mogelijkheden tot samenwerking te gaan concretiseren. Zoals ieder jaar weer zijn we onder de indruk wat iedereen al toevoegt als organisatie aan onze samenleving. Ook zien we veel samenwerkingsmogelijkheden. Maar we zijn ook eerlijk, samenwerken levert veel op, maar kost ook veel tijd. 

Het was een geweldige dynamische bijeenkomst die ons allemaal weer een booster heeft gegeven. Zeker na de Coronaperiode was het heerlijk om elkaar weer te mogen ontmoeten en van elkaar te leren. We willen geen eilandjes zijn die allemaal het wiel zelf willen uitvinden, we willen onze krachten bundelen en samen groeien.

Er werd na afloop meteen gevraagd voor een vervolg bijeenkomst, bij voorkeur nog voor de zomer. Daarom hebben we op 21 juni een online bijeenkomst georganiseerd. Hoe kunnen we nu in samenwerking onze doelen, onze gedroomde Toekomst zo goed mogelijk gaan realiseren? De resultaten vinden jullie hier.

Terugblik MO-Themadag 2 april 2022

Na twee jaar telefoon, e-mail, Teams en social media, was het op 2 april j.l. eindelijk weer zover: de Maatschappelijke Organisaties uit Limburg troffen elkaar weer in levende lijve tijdens de MO-themadag in conferentiecentrum ‘Het Forum’ in Roermond. Doel van deze bijeenkomst: het ophalen van kennis, het in beeld brengen van best practises en het verkennen, delen en uitwerken van onze gezamenlijke ambities.

In haar welkomstwoord benadrukte gedeputeerde van Toorenburg (Sociale Agenda, Handhaving en Cultuur) vertrouwen te hebben in de kracht van Limburgers. De veerkracht en betrokkenheid die de Limburgers hebben laten zien ten tijde van de Corona-pandemie, de watersnood van 2021 en -momenteel- de oorlog in de Oekraïne zijn hierbij sprekende voorbeelden. De gedeputeerde riep de aanwezige MO’s én alle vrijwilligers in hun achterban op om aan de slag te gaan en blijven met deze maatschappelijke vraagstukken. Het vraagt flexibiliteit en maatschappelijke betrokkenheid van zowel de Provincie als ook van de organisaties. Natuurlijk zijn beleids- en werkplannen van groot belang, maar bij actualiteiten die acute zorg en aandacht vragen moet hiervan in overleg kunnen worden afgeweken. De oproep van de gedeputeerde: “Laat het ons weten als de provincie jullie bij deze vraagstukken kan helpen”.

Beste Practises
Na het welkomstwoord van de gedeputeerde, was het de beurt aan Max Herold en Danny van den Boom. In interactieve sessies zetten zij alle aanwezigen flink aan het werk en werden ‘best practises’ verkend en gedeeld. Persoonlijk leiderschap, dienstverlening, innoverend vermogen: er ging van alles over tafel. Vervolgens werd de rode draad van alle inbreng in beeld gebracht. Dit was zeker geen cursus bescheidenheid. Integendeel: er is veel waar we terecht trots op mogen zijn!

Succesfactoren in samenwerking
Om te komen tot een optimaal succes binnen toekomstige samenwerking, hebben we een stappenplan nodig. Hierbij wordt allereerst geïnventariseerd wat ieders eigen belang is om vervolgens onze gezamenlijke doelen te formuleren en bij elkaar te brengen. Hierbij zijn een aantal factoren heel erg belangrijk:
-  wederzijds vertrouwen
-  elkaar leren kennen
-  elkaar (willen) begrijpen
-  elkaar respecteren
-  transparantie
-  zorgvuldigheid. 
Daarnaast is het van belang om goed naar elkaar te luisteren. Maak in de samenwerking duidelijke kaders: wat kan wel en wat kan niet. Benoem de randvoorwaarden, ben transparant, faciliteer en bouw aan een lerend netwerk. 

Onze gedroomde toekomst
Tenslotte stelde Max Herold de allesomvattende vraag: “Het is 2025, wat is onze gedroomde toekomst?”. Aan de thematafels werd flink gediscussieerd en gebrainstormd, om tenslotte samen tot een plan te komen. Belangrijke pijlers hierbij: Wat is er al, wat willen we daarnaast bereiken en hoe maken we dat zichtbaar en werkbaar?

Delen en combineren = innoveren
Samenwerken is iets heel anders dan samensmelten. Bij iedere samenwerking is het belangrijk om stil te staan bij de vraag: “hoe behoud ik mijn eigen identiteit en komen we samen tot een win-win situatie?”.  De verscheidenheid aan organisaties creëert zo een gemeenschappelijkheid. Wij zijn als maatschappelijke organisaties aanvullend aan elkaar. Krachtig samenwerken, investeren in heldere doelen en daarop blijven afstemmen zorgt voor maatschappelijke impact. Investeren in elkaar en weten hoe je met elkaar omgaat en wat ieders mogelijkheden zijn zorgt voor warme onderlinge relaties. Uiteindelijk zijn we samen verantwoordelijk voor het resultaat.

En nu verder 
Ieder jaar zijn we tijdens de MO-dag weer verbaasd over wat iedereen doet, wat ieders gedrevenheid is en welke ambities we allemaal hebben. Die inzichten willen we niet meer verliezen door weer een jaar te wachten voordat we elkaar ontmoeten: dit keer gaan we doorpakken! Houd dus je mailbox goed in de gaten en mis ‘m niet, die volgende bijeenkomst die nog dit jaar zal gaan plaatsvinden.

Samen maken we het verschil: besma!

*Klik hier voor het verslag van de input die we samen hebben opgehaald.

 

MO-Themadag 2022

De jaarlijkse MO-Themadag bij het Forum in Roermond kan eindelijk plaatsvinden en wel op zaterdag 2 april 2022.
De MO-themadag van dit jaar staat in het teken van elkaar (beter) leren kennen, netwerken en kansen ontdekken t.b.v. de maatschappelijke erkende organisaties van Limburg. In een interactief programma, dat draait om ontmoeting, kennismaking en inzichten krijgen in elkaars activiteiten, leren we van elkaar hoe we allemaal werken aan de doelstellingen van de Sociale Agenda. En niet onbelangrijk: hoe jou dit kan helpen bij het verwezenlijken van de doelstellingen van jouw organisatie! Dit alles gebeurt in een interactief programma onder leiding van Max Herold.

Aan het einde van de dag krijgt iedereen het resultaat in de vorm van een rapportage toegezonden. Mis deze inspirerende dag niet ! Per organisatie kunnen maximaal twee personen meedoen. Schrijf je snel in via heidyamory@stichtingsmol.nl.

Voor meer informatie klik hier.

Deze pagina delen: