Stichting SMOL
MO's in de spotlights
Projecten
Maatschappelijk Netwerk Limburg
Kiek Limburg
Burgerschap in het onderwijs
Maatschappelijk actief voor gemeenten
Informeel alternatief voor werkgevers
Wat doet jouw organisatie over 5 jaar?
MO-Themadagen
Limburg helpt de Oekraïense bevolking
Vrijwilligersacademie Limburg
Alles is politiek
Aangesloten
Wie zijn wij
Contact

Speeltuinwerk Limburg (SpeL)

Wat is en doet Speeltuinwerk Limburg?
“Speeltuinwerk Limburg (opgericht in 1982) stimuleert en bevordert het buitenspelen van kinderen. We ondersteunen veel initiatieven die ruimte geven aan buitenspelen en daardoor het buitenspelen van kinderen mogelijk maken. We helpen iedereen waar mogelijk, maar onze speeltuinleden zijn de basis.”

Waarom is het belangrijk dat jullie er zijn?
“Buitenspelen is voor kinderen gewoon heel belangrijk. Ze ontwikkelen zich op heel veel fronten. Niet alleen motorisch. Maar ze sluiten vriendschappen, lossen probleempjes/ruzies op, komen voor zichzelf op. Ook zijn ze bezig met verkeersveiligheid van en naar de speeltuin of het speelveld. Allemaal heel belangrijk. Buitenspelen is veel breder dan alleen het spelen zelf. Het is leren leven in het klein. Belangrijk dus voor de kinderen. Daarnaast is het voor de leefbaarheid van de wijk ook heel goed. Het is het trefpunt voor de kinderen, maar ook de ouders komen in de speeltuin. Daarnaast is het voor de vrijwilligers ook een sociale aangelegenheid. Ze komen zo onder de mensen.”

Wat zijn de activiteiten/diensten van Speeltuinwerk Limburg?
“We geven advies aan onze speeltuinleden en andere organisaties over aanleg, exploitatie of renovatie van de speeltuin, aan te schaffen speeltoestellen of trampolines of het inrichten van speelplaatsen. Hierbij zien we dat er ook steeds meer gekeken wordt naar natuurlijk en/of inclusief spelen. Er komen bij ons vragen binnen over hoe je fondsen kunt werven. Hoe je vrijwilligers kunt binden en behouden. Over onderhoud. Speeltuinwerk Limburg geeft dan tips en advies en we begeleiden organisaties of burgerinitiatieven bij dit soort zaken. Zij zijn en blijven hoe dan ook in de lead. We werken ook met andere maatschappelijke organisaties en scholen samen. Komt er een vraag binnen bepalen we of we kunnen helpen. Is dat niet het geval, verwijzen we eventueel door naar een andere organisatie. We verzorgen nu in verband met corona trainingen via webinars. Bijvoorbeeld over veiligheid van speeltoestellen, vrijwilligers werven, subsidieaanvragen. We adviseren en ondersteunen gemeenten bij vraagstukken over buiten spelen en bewegen. En ook basisscholen en kinderopvangorganisaties winnen ons advies in. Denk aan: Hoe krijgen we kinderen meer aan het bewegen? Hoe kunnen we ons schoolplein aantrekkelijker inrichten?” 

Wat zijn de beleidsthema’s voor de komende vier jaar?
“Verbinding is onze grootste pijler. We gaan natuurlijk verder met het ondersteunen van onze speeltuinleden. We proberen hen ook met elkaar in verbinding te brengen. Een goed netwerk is nooit weg namelijk. Daarnaast is de samenwerking tussen kind, ouders, school en de buurt belangrijk. Zelf gaan we ook meer verbinding zoeken met andere organisaties die zich richten op buitenspelen en het spelende kind. Waar we ons heel nadrukkelijk op willen gaan richten is bijdragen aan en bevorderen van inclusief spelen, want alle kinderen moeten samen kunnen spelen. Het is niet eng om te spelen met een kind met een beperking. Dat moeten andere kinderen leren.”

Wat is de toegevoegde waarde van Speeltuinwerk Limburg voor Limburg?
“Speeltuinwerk Limburg is er voor het buiten spelende kind. Vrijwilligers zijn er voor het voortbestaan en behoud van de speeltuinen; zonder vrijwilligers geen of weinig buiten spelende kinderen. We willen hen dus zoveel mogelijk ondersteunen en adviseren zodat we zoveel mogelijk kinderen aan het spelen krijgen en houden. Ons streven is om hierin met zoveel mogelijk gemeenten en andere organisaties samen te werken.”

Gesproken met Caroline Blom, consulent Speeltuinwerk Limburg
www.speeltuinwerklimburg.nl 

 

Buitenspelen is voor kinderen gewoon heel belangrijk. Ze ontwikkelen zich op heel veel fronten. Niet alleen motorisch. Ze sluiten vriendschappen, lossen probleempjes/ruzies op, komen voor zichzelf op. 

Deze pagina delen: