Stichting SMOL
MO's in de spotlights
Projecten
Maatschappelijk Netwerk Limburg
Kiek Limburg
Burgerschap in het onderwijs
Maatschappelijk actief voor gemeenten
Informeel alternatief voor werkgevers
Wat doet jouw organisatie over 5 jaar?
MO-Themadagen
Limburg helpt de Oekraïense bevolking
Vrijwilligersacademie Limburg
Alles is politiek
Aangesloten
Wie zijn wij
Contact

Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL)

Wat is en doet VKKL?
“Binnen VKKL staat het verenigen van onze leden centraal. Leden zijn collectieven van bewoners die zich bezighouden met alle facetten van leefbaarheid in hun eigen buurt, dorp of wijk in Limburg. VKKL ondersteunt dit netwerk van ruim 400 leden via kennisdeling en belangenbehartiging. In 2021 zet VKKL sterk in op het ontwikkelen van een netwerkstructuur waar leden elkaar nog beter weten te vinden.”

Waarom is het belangrijk dat jullie er zijn?
“Sterk ontwikkelde gemeenschappen verwezenlijken ambities en doelstellingen op eigen initiatief. Ze maken optimaal gebruik van de ervaring en infrastructuur in de gemeenschap zelf. Wij ondersteunen en verbinden hierbij. Daarnaast helpt VKKL inwonerscollectieven hun eigen gemeenschapszin te versterken. Maar de motor voor gemeenschapsvorming zijn en blijven de inwoners zelf.”

Wat zijn de activiteiten/diensten van VKKL?
“VKKL werkt naar behoefte van onze leden. Hebben zij bepaalde vragen, dan komen wij in actie. Belangrijke vraagstukken en thema’s bundelen we en pakken deze samen met onze leden op. Je moet hierbij denken aan: (pilot)projecten, workshops, ‘Oppe Koffies’, themabijeenkomsten, brochures of filmpjes maken. Wij hebben een breed netwerk van leden en partners, en daarnaast een soort van ‘toolkit’ gebaseerd op eerdere ervaringen. We hebben geen pasklaar aanbod aan producten of diensten. Het is altijd maatwerk.”

Wat zijn de beleidsthema’s voor de komende vier jaar?
“Waar wij ons op gaan richten zijn gemeenschapsaccommodaties klaar voor de toekomst, samen zorgen voor elkaar, het nieuwe wonen: samen wonen, gevolgen coronamaatregelen, samenspel: ondersteuning vrijwilligersorganisaties en een andere rol voor onze kerk. We zijn nu al volop bezig met de rol en positie van bewonersorganisaties, de overheid doet mee, gemeenschapsontwikkeling: de herontdekking van het collectieve en VKKL-netwerk klaar voor de toekomst.”

Wat is de toegevoegde waarde van VKKL voor Limburg?
“Samen met onze leden werken we aan krachtige en vitale gemeenschappen in Limburg, waarbij VKKL als netwerkorganisatie de ‘smeerolie’ vormt tussen de bewonersorganisaties in Limburg. We verbinden initiatiefnemers met elkaar en met partnerorganisaties. Bovendien laten we op provinciaal niveau de stem van de dorps- en wijkgemeenschappen van onze provincie horen.”

Gesproken met Ralph Tangelder, coördinator van Vereniging Kleine Kernen Limburg
www.vkkl.nl

 

"Voor VKKL betekent de huidige tijd dat we ons werkplan grotendeels hebben omgegooid en ons veel bezighouden met ‘corona-noodhulp’.”

Deze pagina delen: