Stichting SMOL
MO's in de spotlights
Projecten
Maatschappelijk Netwerk Limburg
Kiek Limburg
Maatschappelijk actief voor gemeenten
Informeel alternatief voor werkgevers
Wat doet jouw organisatie over 5 jaar?
Alles is politiek
Aangesloten
Wie zijn wij
Contact

FAM! Netwerk

Wat is en doet FAM! Netwerk?
“FAM! Netwerk, opgericht in 1975, zet zich in voor een Limburg zonder genderkloof. Man, vrouw, jong, oud en ongeacht welke achtergrond, we zijn allemaal gelijkwaardig, maar we zijn niet gelijk. Vrouwen staan vaak, of we nou willen of niet, 1-0 achter. Er is nog weinig over bekend, want die ongelijkwaardigheid gaat veel verder dan alleen de loonkloof en het glazen plafond. Het zit in zoveel kleine dingen. En eigenlijk zit het verweven in alles. Zolang de maatschappij en de mensen (en dus ook vrouwen zelf) hiervan niet bewust zijn, verandert het niet. FAM! creëert die bewustwording.

Daarnaast is het van belang dat vrouwen geholpen worden om die achterstand weg te werken. Dit gebeurt op verschillende manieren. Door concrete trainingen, maar ook door verbindingen te leggen tussen vrouwen of organisaties en door te zorgen dat de omgeving meer ingericht wordt op de kwaliteiten van vrouwen. Dit is nodig om vrouwen een extra stap te laten zetten en daarmee die achterstand weg te werken.”

Wat zijn de activiteiten/diensten van FAM! Netwerk?
“FAM! zet zich zowel eerste- als tweedelijns in. Het werkt gewoon het beste als er van beide kanten aan genderongelijkheid gewerkt wordt. Zo werkt FAM! aan de ene kant direct met de doelgroep; eerstelijns dus. Vrouwen worden door middel van bijvoorbeeld trainingen  vooruit geholpen. Aan de andere kant, tweedelijns, worden de politiek en maatschappij bewust gemaakt van de genderongelijkheden die er op dit moment nog zijn, zodat ook zij hierop kunnen inspelen. FAM! zet zich daarbij in om het thema blijvend te agenderen. Op alle terreinen stimuleert FAM! om tot actie over te gaan, want zonder actie verandert er niets. FAM! organiseert oneindig veel. Zo organiseren we normaal gesproken regelmatig Kweekvijver-trajecten. We bekijken per keer welk thema aansluit op de actualiteit. Tijdens deze trainingen worden concreet handvatten geboden, vaardigheden geleerd, het zelfvertrouwen van de deelnemers een boost gegeven en inzicht gegeven op een specifiek terrein. Bijvoorbeeld politiek. Het is belangrijk dat veel vrouwen de politiek ingaan – zo ontstaat er evenredige volksvertegenwoordiging – zeker om de ongelijkheid weg te kunnen werken. Sommige vrouwen hebben net dat extra zetje nodig om die stap te zetten. Vóór de zomer willen we nog een traject starten, als corona het toelaat. Daarnaast maken we op dit moment allemaal informatieve filmpjes van soms nog geen minuut. Daarin geven we heel concrete tips over vrouwenzaken die meteen toe te passen zijn. Denk aan: hoe ga je om met de overgang of zelfvertrouwen op de werkvloer. Verder geven we op onze website aandacht aan (het doorbreken van) taboes en vooroordelen door het delen van persoonlijke verhalen én geven we rolmodellen een podium in onze rubriek Limburgers aan het Woord.”

Wat zijn de beleidsthema’s voor de komende vier jaar?
“Hoewel we natuurlijk het liefst iedereen willen bedienen, moeten we keuzes maken. We hebben dan ook focus aangebracht, door middel van zes pijlers: de gezonde en zelfredzame moeder, bewezen succes, vrouwen en techniek, taboes & vooroordelen, de weg naar werk en kennis & onderzoek.”

Wat betekent corona voor jullie organisatie?
“Corona betekende voor FAM! een hele omschakeling. Een creatief proces waarbij we gekeken hebben wat haalbaar is. Je bent als organisatie nu genoodzaakt om bijna compleet digitaal te werk te gaan. Dit is niet voor iedereen haalbaar. Een belangrijke doelgroep is daarmee nog lastiger te bereiken. Daarom zijn we nu dus, naast alle online trainingen en bijeenkomsten, bezig om filmpjes te maken. Want bijna iedereen – ongeacht iemands achtergrond – kijkt YouTube-filmpjes en zit op sociale media.”

Wat is de toegevoegde waarde van FAM! Netwerk voor Limburg?
“We merken dat vrouwen door al onze activiteiten, maar ook door alle persoonlijke verhalen die we naar buiten brengen, niet alleen een stap zetten op de participatieladder, maar zich ook herkend voelen. Dit neemt eenzaamheid en onbegrip weg, brengt zelfvertrouwen en bewustwording van de gevolgen van levenskeuzes op hun toekomst. Wij willen ze naast bewust ook weerbaarder maken. Door te weten wat de gevolgen kunnen zijn van een keuze kun je veel ellende in de toekomst voorkomen.”

Gesproken met Annick Teeuwen, directeur van FAM! Netwerk
www.famnetwerk.nl 

Wij willen ze naast bewust ook weerbaarder maken. Door te weten wat de gevolgen kunnen zijn van een keuze kun je veel ellende in de toekomst voorkomen.

Deze pagina delen: