Stichting SMOL
MO's in de spotlights
Projecten
Maatschappelijk Netwerk Limburg
Kiek Limburg
Burgerschap in het onderwijs
Maatschappelijk actief voor gemeenten
Informeel alternatief voor werkgevers
Wat doet jouw organisatie over 5 jaar?
MO-Themadagen
Limburg helpt de Oekraïense bevolking
Vrijwilligersacademie Limburg
Alles is politiek
Aangesloten
Wie zijn wij
Contact

SharePower, voorheen FAM! Netwerk

Wat is en doet SharePower?
“SharePower (voorheen FAM! Netwerk) strijdt voor gelijke kansen voor iedereen in Limburg, in het bijzonder voor vrouwen. We werken veel samen met andere (maatschappelijke) organisaties en creëren mogelijkheden en bewustwording. Het is wel aan vrouwen zelf om de kansen te pakken die we bieden en hiermee aan de slag te gaan.”

Waarom is het belangrijk dat jullie er zijn?
“We krijgen heel vaak de vraag waarom een vrouwenorganisatie anno 2022 nog nodig is. De loonkloof en het glazen plafond zijn nu toch onder de aandacht?! Daar wordt toch aan gewerkt?! Helaas. Het gaat zoveel verder dan dat. De ongelijkwaardigheid zit verweven in onze maatschappij. Veel mensen zijn zich hier niet bewust van. En even voor de goede orde. Het betekent niet dat vrouwen het slachtoffers zijn en mannen de daders. We proberen gewoon inzichtelijk te maken hoe de maatschappij in elkaar steekt. Vrouwen zijn hier onderdeel van. Het is dan ook net zo goed aan de vrouwen om hiermee aan de slag te gaan. Als ik dan een voorbeeld mag noemen. Onze maatschappij is afhankelijk van kunstmatige intelligentie. Aan de hand van bestaande gegevens wordt een algoritme (een soort formule) gecreëerd. Die gegevens bestaan bijvoorbeeld uit de witte, mannelijke ‘boomer’ met een leidinggevende positie. Als je dan een vacature de wereld instuurt op dit algoritme dan zien alleen die mannen de vacature, solliciteren zij dus ook alleen en krijgen ze de baan. Zo hou je de ongelijkwaardigheid in stand en versterk je het. Productveiligheid van auto’s is nog zo’n voorbeeld. Er bestaat geen vrouwelijke dummy. De botsproeven met auto’s worden dus alleen maar uitgevoerd met ‘mannen’. De kans dat vrouwen overlijden bij botsingen is daardoor een stuk groter. Dat zijn maar twee voorbeelden. Er zijn er tig. We proberen mensen hiervan bewust te maken. Kennis is kracht en kennis is macht.”

Wat zijn de activiteiten/diensten van SharePower?
“We organiseren veel. Van trainingen en activiteiten tot het geven van informatie over van alles. Zo organiseren we Kweekvijver-trajecten. Tijdens deze trajecten krijgen de deelnemers handvatten, leren ze allerlei vaardigheden, krijgt hun zelfvertrouwen een boost en krijgen ze inzicht op een bepaald terrein. Bijvoorbeeld politiek. Het is heel belangrijk dat veel vrouwen de politiek ingaan zeker om de ongelijkheid weg te werken.
Sommige vrouwen hebben net dat extra zetje nodig om die stap te zetten. Verder staan op onze website veel korte filmpjes over allerlei thema’s. Ook kun je er een complete kennisbank vinden. Bijvoorbeeld: hoe ga je om met de overgang of zelfvertrouwen op de werkvloer. Daarnaast geven we aandacht aan (het doorbreken van) taboes en vooroordelen door het delen van persoonlijke verhalen én geven we rolmodellen een podium in onze rubriek Limburgers aan het Woord.”

Wat is de toegevoegde waarde van SharePower voor Limburg?
“We merken dat vrouwen door al onze activiteiten, maar ook door alle persoonlijke verhalen die we naar buiten brengen, niet alleen een stap zetten op de participatieladder, maar zich ook herkend voelen. Dit neemt eenzaamheid en onbegrip weg. Ook brengt het zelfvertrouwen. En worden ze bewuster van de gevolgen van levenskeuzes op hun toekomst. Als vrouwen bijvoorbeeld 

Annick Teeuwen
Nieuwe website www.sharepower.nl 

Wij willen ze naast bewust ook weerbaarder maken. Door te weten wat de gevolgen kunnen zijn van een keuze kun je veel ellende in de toekomst voorkomen.

Deze pagina delen: