Stichting SMOL
MO's in de spotlights
Projecten
Maatschappelijk Netwerk Limburg
Kiek Limburg
Burgerschap in het onderwijs
Maatschappelijk actief voor gemeenten
Informeel alternatief voor werkgevers
Wat doet jouw organisatie over 5 jaar?
MO-Themadagen
Limburg helpt de Oekraïense bevolking
Vrijwilligersacademie Limburg
Alles is politiek
Aangesloten
Wie zijn wij
Contact

Wat is en doet JongNL?
“JongNL Limburg is de koepelorganisatie van 40 plaatselijke jeugdwerkclubs. Hierin begeleiden opgeleide vrijwilligers activiteiten voor kinderen in hun vrije tijd. Hierbij zijn samenwerken, respect, vertrouwen en je veilig voelen, de basis voor samen spelen, plezier maken, creatief bezig zijn en de natuur beleven. Wij zorgen als koepel voor de opleiding van de vrijwilligers (Groeien in JongNL) en bevorderen de kwaliteit van het jeugdwerk. Hoe we dat doen? Nou, door het aanbieden van praktische activiteiten, thematische projecten en ondersteunende materialen. Dat laatste nu natuurlijk ook online en niet alleen fysiek.”

Waarom is het belangrijk dat jullie er zijn?
“Wij verbinden mensen met elkaar. Dat zie je vooral in kleine kernen. Wij leveren een bijdrage aan een gezonde en leefbare samenleving. Naast ouders en school mogen we wel zeggen dat JongNL de derde opvoeder is. Samen spelen in de vrije tijd is heel kostbaar. Kinderen ontwikkelen zich daardoor op veel manieren, zowel sportief als sociaal.”

Wat zijn de activiteiten/diensten van JongNL Limburg?
“Phoe… Dat zijn er echt veel. Onze provinciale ledenactiviteiten zijn populair. Denk aan: outdoor-dagen, survival in de Ardennen, spellenjacht, moonwalk, kidsparty, Night of Action. Even voor het beeld: in 2019 namen maar liefst 2.859 kinderen deel aan een van deze activiteiten. Dat is een behoorlijk aantal, hè?! In datzelfde jaar werden 74 workshops (denk aan: outdoorcooking, veiligheid, hoe sta ik voor de groep) gegeven met in totaal 740 deelnemers verspreid over 30 deelnemende afdelingen. Een hoge score.

Daarnaast hebben we nog projecten zoals een activiteit voor kinderen, een workshop voor de leiding, een naslagwerk. Projecten in 2019 waren: Iets met je Fiets (samen met VVN), RespectOn theaterbeleving, Buddyrace. 

JongNL Limburg bezoekt regelmatig de afdelingen en organiseert uitwisselingsavonden rondom actuele thema’s; die zijn immens populair.”

Wat zijn de beleidsthema’s voor de komende vier jaar?
“We gaan ons de komende 4 jaar extra richten op: positief opgroeien, vergroten van de zelfredzaamheid van kinderen en jongeren, aandacht voor kwetsbare kinderen, positieve gezondheid, samenwerking met andere (maatschappelijke) organisaties, verbeteren van de participatie van JongNL in de gemeenschap waar JongNL actief is. Een vol programma dus.”

“De werkwijze van JongNL heeft een grote sociale impact op kinderen en een positief effect op de gezondheid doordat kinderen bij ons veel bewegen en vaak buiten spelen".

JongNL

Wat betekent corona voor jullie organisatie?
“Kinderen zitten meer binnen, waardoor de ontwikkeling van hen niet optimaal verloopt. We merken dat jonge leiding veel last heeft van de beperkingen. Elkaar ontmoeten, samen iets ondernemen, betrokkenheid bij elkaar en verbinding zoeken, gaat nu meer online dan fysiek. Best leuk voor eventjes, maar het duurt te lang. Er is niet echt perspectief. Wij staan als koepelorganisatie in nauw contact met onze afdelingen. Hebben contact met het Ministerie en werken samen met Scouting Nederland en Jeugdwerk Limburg. En vertalen de RIVM-richtlijnen naar de werkzaamheden en activiteiten van het plaatselijke jeugdwerk. Vanzelfsprekend vinden veel van onze activiteiten nu online plaats.”

Wat is de toegevoegde waarde van JongNL Limburg voor Limburg?
“De werkwijze van JongNL heeft een grote sociale impact op kinderen en een positief effect op de gezondheid doordat kinderen bij ons veel bewegen en vaak buiten spelen. Spelenderwijs leren kinderen wat samenwerken is en wat respect hebben voor de ander hen kan opleveren. Vrijwilligers, vaak jong volwassenen, ontwikkelen verantwoordelijkheidsgevoel, zijn verbonden met de buurt en besparen, door hun inzet, de samenleving vele euro’s.”

Interview met Leon Hoenen, provinciaal coördinator van JongNL Limburg
www.jongnl.nl

Deze pagina delen: