Stichting SMOL
MO's in de spotlights
Projecten
Maatschappelijk Netwerk Limburg
Kiek Limburg
Burgerschap in het onderwijs
Maatschappelijk actief voor gemeenten
Informeel alternatief voor werkgevers
Wat doet jouw organisatie over 5 jaar?
MO-Themadagen
Limburg helpt de Oekraïense bevolking
Vrijwilligersacademie Limburg
Alles is politiek
Aangesloten
Wie zijn wij
Contact

Stichting Koepel Veteranen en andere Geüniformeerden Organisaties Limburg (SKVGOL)

Wat is en doet SKVGOL?
“De Stichting Koepel Veteranen en andere Geüniformeerden Organisaties Limburg (SKVGOL) is opgericht op 1 januari 2021 op initiatief van Robert Housmans, voormalig gedeputeerde van de Provincie Limburg. SKVGOL is een verbindende schakel tussen verschillende Limburgse organisaties die aandacht voor en erkenning aan veteranen, politie, brandweer, douane en ambulancedienst en hun thuisfront geven. Dit gaan we nog uitbreiden naar boa’s en andere diensten. Waarom we zijn ontstaan? Voor veteranen is het wettelijk geregeld dat er aandacht en zorg voor hen is; voor die andere geüniformeerde beroepen is dat niet vastgesteld. Terwijl zij toch dagelijks ‘in de operatie’ zitten. Het is nodig dat ook zij die erkenning en waardering krijgen. Aan de andere kant treden we als SKVGOL naar buiten om mensen bewust te maken van die verschillende beroepen én wat ze inhouden.”

Waarom is het belangrijk dat jullie er zijn?
“SKVGOL is uniek in Nederland. Alle geüniformeerde beroepen vallen onder een en dezelfde koepel. Vooral in deze tijd is het extra zwaar voor medewerkers van politie, brandweer en ambulance. Denk aan coronademonstraties, maar ook aan momenten dat een stelletje onverlaten het hen onmogelijk maakt om hulp te verlenen. Mensen van de politie, brandweer en ambulance zorgen voor onze levens en onze veiligheid. Je merkt dat waardering en respect voor deze beroepen niet meer vanzelfsprekend is. Het is dus enorm belangrijk dat wij hier als stichting aandacht aan schenken.”

Wat zijn de activiteiten/diensten van SKVGOL?
“We hebben vijf projecten.
1) Het in kaart brengen van en het zoeken naar verbinding met alle organisaties die te maken hebben met veteranen en geüniformeerde beroepen. En voor de duidelijkheid: alle organisaties blijven gewoon zelfstandig functioneren. Wij worden een platform en gaan ondersteunen op financieel gebied en met kennis en kunde.

2) SKVGOL heeft een loketfunctie. Mensen met een hulpvraag helpen wij op weg. We zullen nadrukkelijk niet zelf die zorg aanbieden, daar zijn andere instanties voor.

3) We willen ieder jaar een symposium organiseren voor mensen van de gelieerde organisaties.

4) Onder de voorlopige werktitel ‘Uniform voor de klas’ willen we voorlichting gaan geven op scholen, maar ook aan volwassenen. Denk hierbij aan onderwerpen als: Hoe is het om politieagent of brandweerman te zijn? Wat doet het met je? En hoe ga je ermee om als je werk verstoord wordt?

5) We zijn gevraagd aan te sluiten bij Bevrijdingsfestival Roermond. Dit jaar zal dat nog met een alternatief programma zijn –  met name gericht op jongeren – aan het einde van het jaar. Verhalen van de professionals van de SKVGOL in combinatie met het thema corona zijn de rode draad. Jongeren ervaren namelijk nu op een niet alledaagse manier dat hun vrijheid wordt aangetast. We willen de link leggen naar de geüniformeerde beroepen die op dagelijkse basis zorgen voor vrede en veiligheid, door middel van dienstbaarheid en hulpverlening.”

Wat zijn de beleidsthema’s voor de komende vier jaar?
“Al onze beleidsthema’s hebben te maken met respect, waardering en erkenning. Het voorlichtingsloket is een heel belangrijk onderdeel van ons werk. Mensen die het nodig hebben, kunnen bij ons aankloppen. Wij verwijzen hen dan door naar de juiste organisatie. Een ander  aandachtspunt is de samenwerking met andere maatschappelijke organisaties. Bijvoorbeeld als het gaat om voorlichting geven op scholen. In de lessen burgerschap kun je veel items aan bod laten komen. We gaan hierin samen optrekken met onder andere Stichting SMOL.”
 
Wat betekent corona voor jullie organisatie?
“We hebben elkaar 1 keer live gezien bij de startbijeenkomst in september 2020 en daarna niet meer. Alle vergaderingen houden we via MS Teams. Natuurlijk is dat wel fijn omdat je hiermee (reis)tijd uitspaart, maar bij bepaalde beslissingen is het toch echt fijner om elkaar live aan te kunnen kijken.” 

Wat is de toegevoegde waarde van SKVGOL voor Limburg?
“Zoals ik al zei is SKVGOL uniek in Nederland. We zijn de eerste en enige stichting die de verschillende geüniformeerde beroepen onder één koepel verenigd heeft. Natuurlijk zijn we pas vanaf 1 januari van dit jaar bezig, dus de meeste voordelen zijn nog niet heel zichtbaar, maar we merken nu toch al dat we van waarde zijn en dat de organisaties ons weten te vinden. Alleen al het feit dat mensen straks bij één koepel terecht kunnen, is al pure winst.”

Gesproken met Claudia Bisschops, voorzitter van SKVGOL
www.dekoepellimburg.nl

"Alleen al het feit dat mensen straks bij één koepel terecht kunnen, is al pure winst.”

 

Deze pagina delen: