Stichting SMOL
MO's in de spotlights
Projecten
Maatschappelijk Netwerk Limburg
Kiek Limburg
Burgerschap in het onderwijs
Maatschappelijk actief voor gemeenten
Informeel alternatief voor werkgevers
Wat doet jouw organisatie over 5 jaar?
MO-Themadagen
Limburg helpt de Oekraïense bevolking
Vrijwilligersacademie Limburg
Alles is politiek
Aangesloten
Wie zijn wij
Contact

Waarom is het belangrijk dat jullie er zijn?
“Lezen en schrijven is heel belangrijk voor iedereen. Je hoeft maar naar buiten te lopen en je moet kunnen lezen. Er is een omleiding; wat staat op het bord? Je wilt eens iets anders koken, maar wat staat er nu in het recept? Of je wilt kijken hoe laat de bus vertrekt. Heel lastig als je dan niet (goed) kunt lezen. Er zijn op dit moment zo’n 2 miljoen mensen die Nederlands als eerste taal hebben, die laaggeletterd zijn. Dat is dus heel veel. Je kunt compleet in een isolement terechtkomen. En dat willen wij koste wat kost voorkomen.”

Wat zijn de activiteiten/diensten van Stichting ABC?
“Wij doen veel. Denk aan presentaties geven bij verenigingen of gemeentes. Bij bedrijven werkt het helaas nog niet zo goed. We merken dat die vaak het probleem ontkennen. Dat is erg jammer. We organiseren ieder jaar een deelnemersdag. Iedereen die een NT1-cursus volgt, mag hieraan deelnemen. Het zijn leuke dagen met een ochtend- en middagprogramma. Onder het mom van meedoen aan leuke activiteiten leren de deelnemers er ‘stiekem’ ook nog van alles van. We reiken tijdens die dag de Hannie de Heus trofee (zij was de eerste voorzitter van Stichting ABC) uit. De gelukkige is altijd een persoon of organisatie die zich buitengewoon inzet voor laaggeletterdheid. We organiseren ook ieder jaar een conferentie. Het ene jaar voor gemeentes, het andere jaar voor deelnemers of andere maatschappelijke organisaties.

Mensen schamen zich vaak voor hun laaggeletterdheid. Ze lopen er in ieder geval niet mee te koop. Het aanmelden gaat dan ook wat moeizaam. Maar ze melden zich vaker als ze een presentatie hebben bijgewoond. Ook kunnen ze zich bij sommige bibliotheken heel laagdrempelig opgeven. En natuurlijk komen ze bij ons in beeld via andere maatschappelijke organisaties.

We helpen ook mee om bijvoorbeeld gebruiksaanwijzingen van medische apparatuur van Universiteit Maastricht te versimpelen. Dat is een heel goede zaak!”

Wat zijn de beleidsthema’s voor de komende vier jaar?
“We zijn en blijven de stem van de laaggeletterden en willen meer mensen met dit probleem bereiken en benaderen. Stichting ABC wil laaggeletterdheid breder onder de aandacht brengen door informatiebijeenkomsten te organiseren en door workshops aan te bieden. Hopelijk kunnen we onze deelnemersdag dit jaar weer organiseren. We streven dan naar 150 deelnemers. Op onze jaarlijkse conferentie kweken we bij instellingen en organisaties meer aandacht en inzicht voor de problematiek. Ook gaan we gemeenten overtuigen van het belang om trajecten te blijven inkopen bij kwalitatief goede aanbieders. En we proberen via hen ingangen te krijgen bij bedrijven. Want dat blijft een lastige. Nog een doel van ons: we gaan het netwerk van de Limburgse ambassadeurs alfabetisering versterken. En Stichting ABC gaat haar contacten verbreden richting andere onderwijsinstellingen. Last but not least: het is ook van belang aandacht te besteden aan de omgeving van de laaggeletterde. Daar gaan we ons in 2021 meer op richten.”

Wat is de toegevoegde waarde van Stichting ABC voor Limburg?
“Dat antwoord is niet zo lastig. Wij zijn er om mensen gelukkiger te maken. Doordat ze nu wél kunnen lezen en schrijven. Ze komen hierdoor uit hun isolement, overwinnen hun schaamte en kunnen goed meedoen in de maatschappij. Daar staan en gaan wij als Stichting ABC voor.”

Gesproken met Hendrik de Kubber, voorzitter van Stichting ABC Limburg
www.st-abc.nl

Er zijn op dit moment zo’n 2 miljoen mensen die Nederlands als eerste taal hebben, die laaggeletterd zijn. Dat is dus heel veel. Je kunt compleet in een isolement terechtkomen. 

Deze pagina delen: