Stichting SMOL
MO's in de spotlights
Projecten
Maatschappelijk Netwerk Limburg
Kiek Limburg
Burgerschap in het onderwijs
Maatschappelijk actief voor gemeenten
Informeel alternatief voor werkgevers
Wat doet jouw organisatie over 5 jaar?
MO-Themadagen
Limburg helpt de Oekraïense bevolking
Vrijwilligersacademie Limburg
Alles is politiek
Aangesloten
Wie zijn wij
Contact

Antidiscriminatievoorziening (ADV) Limburg

Wat is en doet ADV?
“ADV Limburg voert vanaf 2009 voor bijna alle Limburgse gemeenten de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen uit. Mensen die zich gediscrimineerd of buitengesloten voelen op basis van leeftijd, beperking, sekse, etniciteit, godsdienst of seksuele geaardheid kunnen dit bij ons melden. Wij gaan vervolgens kijken hoe dit opgelost kan worden.
We geven ook advies en handvatten aan de melder als hij of zij een gesprek aangaat, bijvoorbeeld met de leidinggevende. Lukt dat niet, dan zullen wij samen kijken hoe wij dit gaan oplossen. Wij hebben geen bewijslast nodig, alleen een vermoeden van discriminatie. Dat is heel anders dan bij de politie en het openbaar ministerie, waar wij overigens wel nauw mee samenwerken.”

Waarom is het belangrijk dat jullie er zijn?
“Volgens artikel 1 in de Grondwet moet iedereen gelijk behandeld worden in een gelijke situatie en iedereen die dat niet doet is strafbaar. Helaas is het zo dat dit nog lang niet nageleefd wordt. Het Centraal Cultureel Plan Bureau heeft onlangs onderzocht dat 27% van de mensen die in Nederland wonen gediscrimineerd wordt. In 50% van de gevallen gaat dit over etniciteit. 40% daarvan is arbeidsmarktdiscriminatie. In Limburg zijn de vormen van discriminatie fors. Het is daarom heel belangrijk dat wij er zijn. Want als je aangifte wilt doen bij de politie, heb je bewijs nodig. Bij ons dus niet. Als het dan alleen om een vermoeden gaat, kun je eigenlijk alleen bij ons terecht. Vanuit het oogpunt van preventie en voorlichting is het ook van belang dat wij er zijn. We maken mensen bewust dat je niemand mag uitsluiten/buitensluiten. Dit gebeurt soms onbewust. Denk aan: girls only in een advertentie zetten bij verhuur van kamers.”

Wat zijn de activiteiten/diensten van ADV?
“We zijn een meldpunt voor discriminatie. Ook volgen we die meldingen op. Wij ondersteunen daarnaast bij juridische procedures. En geven voorlichtingen, informatie en trainingen; eventueel op maat. Op scholen, bij bedrijven en maatschappelijke organisaties: overal waar dat gewenst en zinvol is.”

Wat zijn de beleidsthema’s voor de komende vier jaar?
“Belangrijkste thema is wijk- en buurtgerelateerde zaken. Daar gaan we meer op inzetten. Denk hierbij aan ruzies tussen buren die afgedaan worden als een ‘ordinaire’ burenruzie, terwijl het onderliggende probleem een vorm van uitsluiting of discriminatie is. Daar wordt vaak niets mee gedaan, totdat wij ons hiermee bemoeien. We gaan ook meer doen aan bewustwording en zorgen dat discriminatie hoger op de agenda komt bij gemeenten en bedrijven.”

Wat is de toegevoegde waarde van ADV Limburg voor Limburg?
“Ons streven is een discriminatievrij Limburg. Daar zijn we nog lang niet. Helaas. Polarisatie en uitsluiting nemen alleen maar toe. ADV Limburg kan het niet alleen. Wij hebben hier iedereen bij nodig.”

Gesproken met Chris Baltussen, directeur/bestuurder van Antidiscriminatievoorziening Limburg
www.advlimburg.nl

"Polarisatie en uitsluiting nemen alleen maar toe. ADV Limburg kan het niet alleen. Wij hebben hier iedereen bij nodig.”

Deze pagina delen: