Stichting SMOL
MO's in de spotlights
Projecten
Maatschappelijk Netwerk Limburg
Kiek Limburg
Burgerschap in het onderwijs
Maatschappelijk actief voor gemeenten
Informeel alternatief voor werkgevers
Wat doet jouw organisatie over 5 jaar?
MO-Themadagen
Limburg helpt de Oekraïense bevolking
Vrijwilligersacademie Limburg
Alles is politiek
Aangesloten
Wie zijn wij
Contact

Stichting Gips

Wat is en doet GIPS?
“Stichting GIPS (Gehandicapten Informatie Project Scholen) is opgericht in 1990. Onze doelstelling is de integratie van mensen met een beperking in de samenleving bevorderen. We richten ons hierbij vooral op de jeugd, want de jeugd heeft de toekomst. We laten kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool ervaren wat een beperking is. En we brengen ze in contact met personen met een beperking. Er zijn 134 vrijwilligers die naar de basisscholen toegaan; de meesten van hen hebben een lichamelijke beperking; ook hebben we bij GIPS mensen waarbij de beperking zit op het verstandelijke of psychische vlak. Hierdoor krijgen de kinderen meer inzicht, begrip en een realistischere kijk op het leven met een beperking. We willen de kinderen dit zelf laten ervaren en de vragen die bijna automatisch volgen, laten we beantwoorden door de ervaringsdeskundigen. ‘Ik kan goed met hen praten.’ ‘Je kunt met hen lol maken.’ ‘Ik hoef niet meer bang te zijn om iemand in een rolstoel of een blinde mevrouw aan te spreken.’ Dat zijn zoal de reacties en dat is mooi.”

Waarom is het belangrijk dat jullie er zijn?
“Mensen met een beperking worden vaak met vreemde ogen bekeken. Dat onbegrip komt meestal voort uit onwetendheid. Komen we meer te weten over de beperking, dan zien we opeens weer de mens áchter die beperking en dat is belangrijk. Dat is de kracht van GIPS. Als klassen iemand van GIPS op bezoek hebben gehad dan staan de kinderen veel losser in de omgang met mensen met een beperking. Dat is prettiger voor beide partijen. Binnen de basisscholen zijn wij erg bekend. Dat we ook vergelijkbare programma’s voor volwassenen hebben, is helaas nog vrijwel onopgemerkt gebleven.”

Wat zijn de activiteiten/diensten van GIPS?
“Wij geven de kennis van de mensen die een beperking hebben een podium. Ze kunnen hun levensverhaal vertellen. En dat doen ze vaak heel boeiend en inspirerend. Hiermee zetten ze anderen aan het denken. Hoe sta ik in het leven? Wat kan ik leren van iemand met een beperking? Op dit moment zijn we bezig met het ontwikkelen van een praktijkgerichte training waarin je door middel van virtual reality kunt beleven hoe het is om autisme te hebben. Het is heel levensecht. In oktober/november gaan we hier mee toeren. Eerst laten we het door docenten en leraren ervaren. Daarna familieleden, klasgenoten en hulpverleners. GIPS is gevestigd in een wijkpunt in Kerkrade. Samen met andere lokale organisaties werken we aan de sociale cohesie in deze buurt. Last but not least is GIPS er voor mensen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Via werkzaamheden bij onze organisatie kan een deel van deze mensen uiteindelijk weer terug naar een betaalde baan. Fijn dat we ook daar een steentje aan bij kunnen dragen.”

Wat zijn de beleidsthema’s voor de komende vier jaar?
“GIPS is met name actief in het onderwijsveld. Bij de lessen burgerschap kunnen wij perfect aansluiten. GIPS gaat samen met SMKK, PPD Limburg en Stichting SMOL thematisch onderwerpen behandelen vanuit verschillende gezichtspunten. Bijvoorbeeld het thema discriminatie belicht vanuit: mensen met een beperking, vrouwen, nieuwe Nederlanders, een andere seksuele geaardheid. Zo zijn er natuurlijk veel meer thema’s te bedenken. We willen een praktische inslag geven waarbij leerlingen een ervaring opdoen. Samen met andere maatschappelijke organisaties gaan we dit aanbieden aan scholen.”

Wat is de toegevoegde waarde van GIPS voor Limburg?
“We werken aan begrip en inzicht bij de jeugd. Dit gaat verder dan alleen mensen met een beperking. We leren kinderen zonder vooroordeel naar mensen te kijken die anders zijn. Nu gaat het over mensen met een beperking, maar het geldt natuurlijk ook voor andere groepen in de maatschappij. De leerlingen nemen die les hoe dan ook mee in hun verdere leven. Dat hebben onze medewerkers toch maar mooi bereikt.”

Gesproken met Hans Diederen, directeur van GIPS Limburg
www.gips-sl.nl

“GIPS is met name actief in het onderwijsveld. Bij de lessen burgerschap kunnen wij perfect aansluiten. GIPS gaat samen met SMKK en Stichting SMOL thematisch onderwerpen behandelen vanuit verschillende gezichtspunten."

Deze pagina delen: