Stichting SMOL
MO's in de spotlights
Projecten
Maatschappelijk Netwerk Limburg
Kiek Limburg
Burgerschap in het onderwijs
Maatschappelijk actief voor gemeenten
Informeel alternatief voor werkgevers
Wat doet jouw organisatie over 5 jaar?
MO-Themadagen 2022
Limburg helpt de Oekraïense bevolking
Vrijwilliger van de Toekomst
Alles is politiek
Aangesloten
Wie zijn wij
Contact

Mentorschap Limburg

Wat is en doet Mentorschap Limburg?
“Mentorschap Limburg – opgericht in 2009 – zorgt voor mentorschap, zoals de naam al zegt. Mentorschap is een wettelijke beschermingsmaatregel. Wij helpen en begeleiden meerderjarigen die in bepaalde situaties moeite hebben met het begrijpen van informatie en het nemen van beslissingen over hun verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

Wij zijn als stichting door de rechtbank benoemd als mentor en wij geven het mandaat aan één van onze ongeveer 200 vrijwilligers, die als mentor optreedt. Onze mentoren volgen een opleiding waarin wet- en regelgeving over de zorg en het mentorschap worden behandeld. Casuïstiekbespreking is ook een belangrijk onderdeel van de opleiding. Zij worden altijd ondersteund door de regio-ondersteuners en de consulenten van Mentorschap Limburg. Onze doelgroepen zijn mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische problemen, een niet-aangeboren hersenafwijking of dementie.”

Waarom is het belangrijk dat jullie er zijn?
“Door de decentralisatie van de zorg en het beleid zijn mensen meer aangewezen op hun eigen netwerk. Zelfredzaamheid, langer thuis wonen en Positieve Gezondheid spelen ook een belangrijke rol. Er is in Limburg veel vraag naar mentorschap. Er zijn veel alleenstaanden. Als iemand niet voor zichzelf kan zorgen, niet voor zijn eigen zorgbelang kan opkomen en geen familieleden heeft die voor hem kunnen zorgen, dan komen wij in beeld. We zijn niet alleen mentor, maar ook vertrouwenspersoon en belangenbehartiger. We gaan eens per 2 of 3 weken op bezoek. Zo bouwen we een vertrouwensband op. Door het nauwe contact kunnen we goed in de gaten houden hoe het met de cliënt gaat. Ook verlenen wij hand-en-spandiensten. Denk aan boodschappen doen, meegaan naar de arts, een terrasje pikken. Alles om het leven van de cliënt zo aangenaam mogelijk te maken. We zijn ook kenniscentrum en geven advies aan professionals en individuen over mentorschap.”

Wat zijn de activiteiten/diensten van Mentorschap Limburg?
“Mentorschap Limburg begeleidt de mentoren, organiseert themabijeenkomsten over ontwikkelingen in de zorg en over de wet- en regelgeving, biedt scholingen en trainingen aan. We voeren ook projecten uit naast ons reguliere werk. Zoals Positieve Gezondheid. Dit hebben we via een project ingebed in onze werkwijze. Ook gaan we meer de samenwerking aan met andere (maatschappelijke) organisaties. We maken een groei door dus we zijn ook bezig met de verdere professionalisering van onze organisatie. En we kijken naar mogelijkheden om meer op afstand te regelen; via beeldbellen bijvoorbeeld, door de coronamaatregelen. Zodat we toch nauw contact kunnen onderhouden met de cliënt.”

Wat zijn de beleidsthema’s voor de komende vier jaar?
“We gaan ons focussen op een betere samenwerking met andere maatschappelijke organisaties. Wellicht dat we hiervoor een interactief instrument kunnen inzetten. Ook het diversiteitsbeleid heeft onze aandacht. En als derde speciale aandachtspunt is de samenwerking met de onafhankelijke cliëntondersteuners WMO en WLZ gericht op synergie met meerwaarde voor de cliënten.”

Wat betekent corona voor jullie organisatie?
“We hebben vanaf het begin onze mentoren goed geïnformeerd en voorgelicht hoe ze de dienstverlening in aangepaste vorm kunnen voortzetten. We kijken hierbij naar het beleid bij de zorginstellingen en de regels vanuit de overheid. Ook geven we voorlichting en informatie over het beleid binnen zorginstellingen en ambulante begeleiding. Hoe moeten we ermee omgaan? Hoe kunnen we de cliënt bezoeken? Soms kan dat helemaal niet. En dan kijken we hoe we dan contact kunnen houden. Eventueel via (beeld)bellen en als dat niet kan, zoeken we contact met de persoonlijke begeleider of zorgcoördinator. Het vergt heel wat aanpassing, maar het helpt als je je focust op dat wat binnen de wettelijke regels wél mogelijk is.”

Wat is de toegevoegde waarde van Mentorschap Limburg voor Limburg?
“De combinatie van onze informele rol en de wettelijke maatregel maakt ons uniek. Dat doen andere mentoren in Limburg, zover mij bekend is, niet. Wettelijk gezien heeft een mentor maar 17 uur op jaarbasis voor een cliënt. Dat is heel weinig. Wij hanteren die 17 uur niet, daarvoor vinden wij het frequente persoonlijke contact plus die informele rol veel te belangrijk.” 

Rekha Ramsaran, coördinator van Mentorschap Limburg
stmentorschaplimburg.nl

 

“Mentorschap Limburg begeleidt de mentoren, organiseert themabijeenkomsten over ontwikkelingen in de zorg en over de wet- en regelgeving, biedt scholingen en trainingen aan. We voeren ook projecten uit naast ons reguliere werk. Zoals Positieve Gezondheid".

Deze pagina delen: