Stichting SMOL
MO's in de spotlights
Projecten
Maatschappelijk Netwerk Limburg
Kiek Limburg
Burgerschap in het onderwijs
Maatschappelijk actief voor gemeenten
Informeel alternatief voor werkgevers
Wat doet jouw organisatie over 5 jaar?
MO-Themadagen 2022
Limburg helpt de Oekraïense bevolking
Vrijwilliger van de Toekomst
Alles is politiek
Aangesloten
Wie zijn wij
Contact

KBO Limburg

Wat is en doet KBO Limburg?
“Seniorenvereniging KBO Limburg is een vereniging van en voor senioren die de belangen van alle Limburgse senioren behartigt. We hebben zo’n 32.000 leden die zijn ingedeeld in 210 lokale afdelingen van het uiterste noorden van onze provincie tot het diepste zuiden. Onze vereniging heeft 3.000 vrijwilligers die op een of andere manier voor de KBO actief zijn (provinciaal, regionaal en plaatselijk).”

Waarom is het belangrijk dat jullie er zijn?
“Senioren zijn vanzelfsprekend het vertrekpunt, als groep die ertoe doet en van betekenis is en er ook steeds wil zijn voor de samenleving. Zij zijn immers ook verantwoordelijk voor de toekomst van kinderen en kleinkinderen. We willen samen komen tot oplossingen die goed zijn voor senioren én de maatschappij als geheel versterken. Dit doen we eventueel in samenwerking met andere (maatschappelijke) organisaties.”

Wat zijn de activiteiten/diensten van KBO Limburg?
“Wij ondersteunen alle actieve vrijwilligers met scholing, workshops en studiedagen. Gericht op versterking en ondersteuning van die vrijwilligers. We bieden daarnaast veel activiteiten aan voor de individuele senior. Op allerlei terreinen, denk aan: wonen, het invullen van belastingaangifte, inkomen, hulp bij keukentafelgesprekken. De lokale afdelingen bieden een belangrijke ontmoetingsfunctie ter voorkoming van eenzaamheid. En we doen nog veel meer. Ik zal een aantal dingen noemen. Leden en niet-leden kunnen bij ons terecht voor advies, informatie en bemiddeling. Bijvoorbeeld bij het vinden van een keuringsarts voor de rijbewijskeuring. We onderhouden de centrale ledenadministratie en ondersteunen afdelingen bij het gebruik hiervan. We versturen een nieuwsbrief en een magazine.” 

Wat zijn de beleidsthema’s voor de komende vier jaar?
“De 4 V’s staan centraal in ons nieuwe beleidsplan: Verjongen, Vernieuwen, Versterken en Verbinden. Verjongen: we willen ook de jongere senioren van 65+ aanspreken, niet alleen de 75+-ers. Vernieuwen: nieuw aanbod van activiteiten bedenken, dat de senioren aanspreekt. Versterken: de organisatie en elkaar versterken. Verbinden: verbinding leggen tussen generaties. Op deze vier speerpunten hebben we ons natuurlijk altijd al gericht, maar we gaan er nu nóg nadrukkelijker en meer mee aan de slag.”

Wat betekent corona voor jullie organisatie?
“Tja, corona heeft natuurlijk een rem gezet op veel activiteiten. Op dit moment kan niets meer fysiek plaatsvinden. Alles wat kan, bieden we digitaal aan. Bijvoorbeeld workshops. En we beginnen 1 februari samen met L1 Televisie met Limburg in Beweging. 12 weken lang kan er iedere werkdag vanaf 10.00 uur bewogen worden onder begeleiding van een fysiotherapeut. Mensen bewegen minder door corona, vandaar dat het een goed moment is om dit programma weer nieuw leven in te blazen. Zodat iedereen – ja, ook de niet-senioren – lekker dagelijks kunnen bewegen vanuit hun huis. Wij kijken als KBO Limburg dus vooral naar wat er wél kan.”

Wat is de toegevoegde waarde van KBO Limburg voor Limburg?
“Wij dragen eraan bij dat de senior een volwaardig en gerespecteerd lid is van de samenleving. En we leveren een bijdrage aan een samenleving waarin alle generaties belangrijk zijn.”

Gesproken met Hans Hollanders, directeur van KBO Limburg
www.kbolimburg.nl 

“Wij dragen eraan bij dat de senior een volwaardig en gerespecteerd lid is van de samenleving. En we leveren een bijdrage aan een samenleving waarin alle generaties belangrijk zijn.”

Deze pagina delen: