Stichting SMOL
MO's in de spotlights
Projecten
Maatschappelijk Netwerk Limburg
Kiek Limburg
Burgerschap in het onderwijs
Maatschappelijk actief voor gemeenten
Informeel alternatief voor werkgevers
Wat doet jouw organisatie over 5 jaar?
MO-Themadagen
Limburg helpt de Oekraïense bevolking
Vrijwilligersacademie Limburg
Alles is politiek
Aangesloten
Wie zijn wij
Contact

Limburgs Agrarisch Jongeren Kontakt (LAJK)

Wat is en doet Limburgs Agrarisch Jongeren Kontakt?
“Wij staan als LAJK, opgericht in 1996, midden tussen de jonge Limburgse agrariërs en jongeren die werken of geïnteresseerd zijn in de agrarische sector. Het LAJK met 6 afdelingen richt zich op ontwikkeling, ondernemerschap en passie voor de agrarische sector. We verbinden onze leden (zo’n 600) van 16 tot 35 jaar met elkaar om van elkaar te leren, relevante cursussen te volgen en sociaal actief te zijn. Ook geeft het LAJK een stem aan de gezamenlijke belangen in de Provincie Limburg en de maatschappij. Zo zetten wij ons in voor een perspectiefvolle toekomst voor jong agrarisch Limburg.”

Waarom is het belangrijk dat jullie er zijn?
“Wij laten de stem van de jonge boeren horen, de toekomstige generatie boeren. LLTB en LTO zijn er natuurlijk wel, maar die komen vooral op voor de huidige generatie boeren. En die hebben net iets andere belangen dan de jongere boeren. De focus ligt bijvoorbeeld op andere zaken. Denk aan bedrijfsbeëindiging voor de oudere generatie. Wij jongeren hebben juist meer aan hoe je een bedrijfsovername aanpakt en uitvoert. Het is belangrijk dat we toekomstperspectief hebben in Limburg. Het is van belang dat er beleidsregels komen waar wij de komende 10 jaar mee vooruit kunnen. Doordat er steeds minder boeren zijn, wordt het des te belangrijker om onze stem te laten horen. Ook is het LAJK er om jongeren enthousiast te maken voor het werken in de branche of misschien zelfs het overnemen van een (boeren)bedrijf. Wij gaan daarom ook meer samenwerken met het onderwijs (mbo groen) en sponsors.”

Wat zijn de activiteiten/diensten van LAJK?
“Nou, wij gaan veel in gesprek met de politiek en waterschappen. En andere beleidmakers. We organiseren voor de jongeren bijeenkomsten, stapavonden, excursies naar loonwerkers of lokale boeren. We zorgen dat we kennis overdragen onder andere door cursussen aan te bieden. Dat doen we allemaal met hulp van sponsors.”

Wat zijn de beleidsthema’s voor de komende vier jaar?
“Hot item is natuurlijk stikstof. Daar zijn we nu zo’n twee jaar mee bezig. Hier ligt onze focus en er gaat veel tijd in zitten, maar dat is logisch. Het stikstofbeleid heeft heel veel impact op de complete agrarische sector, maar het raakt met name de jongere boeren. Ik sta er eerlijk gezegd niet van te kijken dat door de huidige regels veel jongeren hun droom in duigen zien vallen en gaan stoppen met hun bedrijf. Er zijn al vrij weinig boeren in Limburg. Je ziet in onze provincie vooral melkveehouderij en akkerbouw. Met de gedeputeerde heb ik gesproken over hoe we gaan bereiken dat we in Zuid-Limburg nog melkveehouderijen overhouden. Dat die er zijn is namelijk ook goed voor de leefbaarheid en het toerisme. Wat is er mooier dan dat je gaat wandelen en je ziet tussen de akkers door koeien op de heuvels grazen?! Dat is een mooie mix.”

Wat is de toegevoegde waarde van Limburgs Agrarisch Jongeren Kontakt voor Limburg?
“Het LAJK is de enige belangenorganisatie voor de Limburgse jonge boeren en de jongeren die (willen) werken in de agrarische sector. We hebben een heel smalle doelgroep. Dat maakt ook meteen duidelijk dat we echt van toegevoegde waarde zijn. Als wij er niet waren zouden deze jongeren geen stem hebben.”

Gesproken met voorzitter Mayco ten Kate van Limburgs Agrarisch Jongeren Kontakt (LAJK)
www.lajk.nl 

 

 

 

"Als wij er niet waren zouden Limburgse jonge boeren geen stem hebben."

 

 

Deze pagina delen: