Stichting SMOL
MO's in de spotlights
Projecten
Maatschappelijk Netwerk Limburg
Kiek Limburg
Burgerschap in het onderwijs
Maatschappelijk actief voor gemeenten
Informeel alternatief voor werkgevers
Wat doet jouw organisatie over 5 jaar?
MO-Themadagen
Limburg helpt de Oekraïense bevolking
Vrijwilligersacademie Limburg
Alles is politiek
Aangesloten
Wie zijn wij
Contact

ABC afdeling Limburg

Belangenbehartiging voor laaggeletterden.

ADV Limburg

Meldpunt en kenniscentrum voor discriminatiezaken, diversiteit en gelijkheid. ADV Limburg biedt gratis advies en sociaal-juridische hulp wanneer je discriminatie meemaakt. We hebben ook een voorlichtingsaanbod voor onderwijs en professionals.

Beweging Limburg Positief Gezond

Positieve gezondheid kijkt naar het lichamelijk, psychisch en spiritueel functioneren, als ook naar de kwaliteit van leven, maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren. 

Buddyzorg Limburg

We zetten mensen in hun kracht door het te ondersteunen bij het verwerkingsproces met betrekking tot ernstige lichamelijk en/of levensbedreigende ziekte. 

COC Limburg

Vereniging voor lesbiennes, homo- en biseksuelen, transgenders en interseskuele personen in Limburg

De Pijler onderdeel van Burgerkracht Limburg

Kennismakelaar en expertisecentrum in Limburg rondom armoede, sociale zekerheid en sociale uitsluiting

GIPS Spelen & Leren

Het bevorderen van de integratie van gehandicapten in de samenleving.

Humanitas in Limburg

Humanitas biedt tijdelijke steun aan mensen, zodat zij weer het vertrouwen krijgen om iets aan hun situatie te veranderen. Zij doet dit volgens een 6-tal thema's: eenzaamheid, opvoeden, opgroeien, detentie, thuisadministratie

Jeugdwerk Limburg

Jeugdwerk Limburg , kenniscentrum op het gebied van jeugd- en jongerenwerk biedt vraaggerichte scholing en advies gericht op vrijwilligers.

Jongeren Netwerk Limburg

Wij verbinden u met de Limburgse burgers van de toekomst.

JongNL Limburg

Bij JongNL begeleiden opgeleide vrijwilligers activiteiten van kinderen in hun vrije tijd. Samenwerken, respect, vertrouwen en je veilig voelen vormen de basis voor samen spelen, plezier, creativiteit en natuurbeleving. 

KBO Limburg

KBO LIMBURG is dé organisatie voor senioren van nu.

Kledingbank Limburg

Uitgifte van kleding voor mensen in bezit van een verwijzing.

LAJK

Bindende factor om jongeren op het Limburgse platteland te interesseren voor de primaire sector, het ondernemerschap te stimuleren en de scholing en vorming van de leden te bevorderen. 

LKV Limburgse Katholieke Vrouwenbeweging

De LKV probeert vrouwen te stimuleren zelfstandig voor hun zaken op te komen en in de maatschappij te participeren.

Provinciaal Platform voor Diversiteit PPD

Het bevorderen van de emancipatie, participatie en integratie van niet-Westerse Limburgers.

Scouting Limburg

Scouting levert een zinvolle vrijetijdsbesteding waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen en jongeren.

SharePower, voorheen FAM! Netwerk

Voor een Limburg zonder genderkloof.

Speeltuinwerk Limburg

SpeL begeleidt en ondersteunt projecten die ruimte geven aan buiten spelen, om daarmee buiten spelen voor alle kinderen in Limburg mogelijk maken.

Stichting Koepel Veteranen en andere Geüniformeerden Organisaties Limburg

Erkenning, waardering, aandacht en zorg voor geüniformeerde beroepen. En bewustwording van de verschillende beroepen én wat ze inhouden.

Stichting Leergeld

De kern van het werk van Leergeld, alle kinderen moeten kunnen meedoen 

Stichting Mentorschap Limburg

Vrijwilligers bieden goede belangenbehartiging (mentorschap) aan afhankelijke volwassenen in de zorg.

Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL)

Ondersteuning initiatieven van bewoners ter verbetering van de vitaliteit van Kleine kernen.

VluchtelingenWerk Zuid-Nederland

Professionele vrijwilligers en beroepskrachten van VluchtelingenWerk Zuid-Nederland begeleiden vrijwilligers en asielzoekers in Nederland van aankomst tot toekomst.

Voedselbank Limburg Zuid

Voedselbank Zuid-Limburg verstrekt momenteel wekelijks een (gratis) voedselpakket aan 650 a 700 gezinnen (circa 1700 personen, waarvan eenderde jonger dan 18 jr).

ZijActief Limburg

ZijActief Limburg is een vrijwilligersorganisatie van en voor vrouwen met 6200 leden.

Zonnebloem Provincie Limburg

We zetten alles op alles om mensen met een lichamelijke beperking een onvergetelijke tijd te bezorgen. Zodat ook zij volop van het leven kunnen genieten. 

Deze pagina delen: