Stichting SMOL
MO's in de spotlights
Projecten
Maatschappelijk Netwerk Limburg
Kiek Limburg
Maatschappelijk actief voor gemeenten
Informeel alternatief voor werkgevers
Wat doet jouw organisatie over 5 jaar?
Alles is politiek
Aangesloten
Wie zijn wij
Contact

Provinciale Ondersteuning Vrijwilligerswerk Limburg (POVL)

Wat is en doet POVL?
“Provinciale Ondersteuning Vrijwilligerswerk Limburg, zo’n 35 jaar geleden opgericht, ondersteunt vrijwilligerswerk in heel Limburg. We zijn een koepel van 19 vrijwilligerscentrales in even zoveel gemeenten. Wij informeren, zetten projecten op die lokaal overgenomen kunnen worden, adviseren, bieden trainingen en cursussen aan. Het contact gaat dus niet rechtstreeks via de vrijwilligers, maar via de centrales.”

Waarom is het belangrijk dat jullie er zijn?
“Vrijwilligerswerk is het cement van de samenleving. Het is heel belangrijk dat vrijwilligerswerk in the picture blijft en nog altijd belangrijk wordt én blijft gevonden; ook door de politiek. De wet- en regelgeving is steeds ingewikkelder geworden net als het financiële beheer, daardoor is POVL hard nodig om de vrijwilligersorganisaties te ondersteunen. Wij zorgen ervoor dat het lokale vrijwilligerswerk zo soepel mogelijk kan draaien. En richting de gemeenten en de Provincie Limburg zijn we belangenbehartiger voor de centrales.” 

Wat zijn de activiteiten/diensten van POVL?
“Wij organiseren normaal gesproken vier keer per jaar fysieke netwerkbijeenkomsten. Nu worden die online gehouden. Die hebben de volgende functies: ontmoeten, delen van projecten en kennis, elkaar inspireren, op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen (vaak via sprekers). Daarnaast versturen we geregeld nieuwsbrieven, staan er nieuwtjes op onze website en benaderen we ook centrales persoonlijk. Als er bijvoorbeeld ergens iets speelt, dan gaan we ter plekke kijken hoe we kunnen helpen en ondersteunen.”

Wat zijn de beleidsthema’s voor de komende vier jaar?
“Vrijwilligerswerk is veelomvattend. Je bevordert eigenlijk de leefbaarheid van de wijk of het dorp, je stimuleert de sociale cohesie en je vergroot de zelfredzaamheid van mensen. Kwetsbare mensen kunnen door vrijwilligerswerk een stap maken in de samenleving. Denk aan: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Via vrijwilligerswerk kunnen zij soms doorstromen naar een betaalde baan. Ook het integreren van nieuwkomers kan op een laagdrempelige manier via vrijwilligerswerk. Als zij kunnen participeren, voelen ze zich snel(ler) welkom. Naast de ontwikkelings- en ontspanningsmogelijkheid die vrijwilligerswerk biedt, krijgt het hierdoor nog een extra laag.”

Wat betekent corona voor jullie organisatie?
“Corona heeft voor POVL zelf niet veel directe consequenties. Wij bereiken onze achterban toch regelmatig. Nu doen we veel online in plaats van fysiek, maar dat is geen probleem. Voor vrijwilligerswerk algemeen is corona wel echt rampzalig. Er zijn gewoon veel activiteiten die niet zijn doorgegaan of op een laag pitje staan. Het is natuurlijk heel erg van belang dat dit weer op gang komt. Dat is een van onze speerpunten. We informeren onze leden hoe ze dit kunnen oppakken om de zaak weer aan het draaien te krijgen, als het weer mag. Het blijven betrekken van vrijwilligers bij hun organisatie is hierbij heel belangrijk.”

Wat is de toegevoegde waarde van POVL voor Limburg?
“Limburgers doen van huis uit al veel vrijwilligerswerk, maar het kan nog meer. En we moeten hierin zeker niet verslappen. POVL heeft drie belangrijke taken: vrijwilligerswerk op het netvlies van iedereen houden, mensen stimuleren om vrijwillig de handen uit de mouwen te steken en ervoor te zorgen dat het werk straks weer op een verantwoorde manier kan; en wij ondersteunen de vrijwilligerscentrales hierbij.”

Gesproken met Joep Kleinen, voorzitter van Provinciale Ondersteuning Vrijwilligerswerk Limburg (POVL) 
www.povl.nl

 

"Kwetsbare mensen kunnen door vrijwilligerswerk een stap maken in de samenleving. Via vrijwilligerswerk kunnen zij soms doorstromen naar een betaalde baan."

Deze pagina delen: