Stichting SMOL
MO's in de spotlights
Projecten
Maatschappelijk Netwerk Limburg
Kiek Limburg
Burgerschap in het onderwijs
Maatschappelijk actief voor gemeenten
Informeel alternatief voor werkgevers
Wat doet jouw organisatie over 5 jaar?
MO-Themadagen 2022
Limburg helpt de Oekraïense bevolking
Vrijwilliger van de Toekomst
Alles is politiek
Aangesloten
Wie zijn wij
Contact

SMKK

Wat is en doet SMKK? 
“Stichting Meer Kleur en Kwaliteit is een provinciale, maatschappelijke organisatie die zich inzet voor participatie van migranten- en vluchtelingenvrouwen. SMKK is opgericht in 1996 en beschikt over een uitgebreid netwerk van vrouwen van diverse nationaliteiten die actief zijn binnen organisaties op het terrein van zorg, onderwijs en welzijn. Participatie is de rode draad van onze activiteiten. We werken vanuit de invalshoek van ‘empowerment’. We zetten vrouwen in hun kracht; benadrukken wat ze wél kunnen en niet wat ze niet kunnen. En van daaruit laten we ze participeren.”

Waarom is het belangrijk dat jullie er zijn?
“In de praktijk merken we dat het voor onze doelgroep niet altijd makkelijk is om te participeren; in de brede zin des woords. Dat betekent voor de een: het vinden van een baan, voor de ander is het een gevoel van veiligheid als ze bijvoorbeeld slachtoffer zijn van huiselijk geweld of achterlating. We helpen vrouwen in dit proces van participatie met aandacht voor ieders eigen behoeften. 

SMKK beschikt over een pool van sleutelfiguren/vrijwilligers verspreid over heel Limburg. Dat zijn mensen die in een bepaalde omgeving heel bekend zijn. Zij kunnen de migranten- en vluchtelingenvrouwen bereiken en andersom. Door deze wisselwerking kunnen we inspelen op actuele onderwerpen en weet de doelgroep SMKK te vinden voor hun vraagstukken. SMKK benadert vrouwen zelf ook, op basis van de actualiteit. Bijvoorbeeld heel recent over de donorwet of de corona.”

“Inzetten op een Limburgse samenleving met ruimte voor verschil. Iedereen mag er zijn en moet mee kunnen doen. Minder vooroordelen en meer oprechte interesse in elkaar.”

Wat zijn de activiteiten/diensten van SMKK?
“SMKK organiseert allerlei activiteiten, zoals voorlichtingsbijeenkomsten, workshops, trainingen, conferenties en banenmarkten. We hebben bijvoorbeeld dialoogleiders getraind die met een groep een dialoog kunnen voeren over taboeonderwerpen zoals uithuwelijken, eergerelateerd geweld, veiligheid, achterlating, seksuele diversiteit. Dit zijn moeilijke onderwerpen die vrouwen kunnen belemmeren in hun participatieproces.

We organiseren ook banenmarkten en workshops samen met PPD Limburg. Hoe moet je solliciteren? Welke eerste indruk hebben mensen van je? Hoe belangrijk is netwerken? Hoe kun je social media inzetten? De voertaal is over het algemeen Nederlands. Als de vrouwen willen participeren – zeker bij het vinden van een baan – is beheersing van de Nederlandse taal essentieel. Als we met oudere vrouwen werken van de eerste generatie dan hebben we altijd iemand achter de hand die hun taal spreekt. Het doel is immers dat de informatie die we verstrekken ook begrepen wordt. Soms kan het niet anders dan in de eigen taal. SMKK heeft ook een loketfunctie. Als er specifieke vragen zijn, kunnen wij zorgen voor bemiddeling of een doorverwijzing.”

Wat zijn de beleidsthema’s voor de komende vier jaar?

  • Zorg en gezondheid
  • Veiligheid
  • Arbeidsmarkt en onderwijs

Wat betekent corona voor jullie organisatie?
“Sommige activiteiten kunnen gelukkig nog online doorgaan, andere helaas niet. Voor de 55+ migrantenvrouwen is  online helaas niet mogelijk. Dat is heel jammer, omdat zij juist de tweewekelijkse bijeenkomsten heel erg nodig hebben om uit hun sociaal isolement te komen. Om hen toch te bereiken in coronatijd hebben we sleutelfiguren en vrijwilligers ingezet om hen af en toe te bellen. Hoe gaat het? Kunnen we iets voor je doen?”

Wat is jullie toegevoegde waarde voor Limburg (in 3 zinnen)?
“Inzetten op een Limburgse samenleving met ruimte voor verschil.
Iedereen mag er zijn en moet mee kunnen doen.
Minder vooroordelen en meer oprechte interesse in elkaar.”

Interview met Marjo Daniëls, ondersteuner SMKK
www.smkk.nl 

Deze pagina delen: