Stichting SMOL
MO's in de spotlights
Projecten
Maatschappelijk Netwerk Limburg
Kiek Limburg
Burgerschap in het onderwijs
Maatschappelijk actief voor gemeenten
Informeel alternatief voor werkgevers
Wat doet jouw organisatie over 5 jaar?
MO-Themadagen 2022
Limburg helpt de Oekraïense bevolking
Vrijwilliger van de Toekomst
Alles is politiek
Aangesloten
Wie zijn wij
Contact

OUCH ZO

Wat is en doet Ouch Zo?
“Ouch Zo, opgericht op 6 januari 2020, is een belangen- en gezelligheidsvereniging voor de LHBTI-gemeenschap in Midden- en Noord-Limburg. Het is ons doel om de emancipatie, het welzijn en de acceptatie van LHBTI’s te bevorderen. Hoe de naam ontstaan is, is wel een leuk verhaal. LHBTI’ers vragen vaak aan andere LHBTI’ers: ‘is die ook zo?’ of ‘is dae ouch zo?’. Waarmee ze – met een knipoog – bedoelen: is die ook van dezelfde ‘familie’? De dialectvariant klinkt het mooiste, daarom is die het geworden.”

Waarom is het belangrijk dat jullie er zijn?
“Om meer redenen, maar een heel voorname reden is dat in deze regio behoefte is aan meer activiteiten voor LHBTI’s. Vanuit de regenbooggemeenten kwamen die signalen dat er in Noord- en Midden-Limburg voor LHBTI’er niet veel te doen was. Het is natuurlijk heel belangrijk dat we ergens kunnen uitgaan en elkaar kunnen ontmoeten. Daar richten wij ons nu onder andere op met Ouch Zo.”

Wat zijn de activiteiten/diensten van Ouch Zo?
“We hebben drie grote pijlers: 1) Community Meets Community. Hierbij houden we ons vooral bezig met acceptatie en het vergroten van de zichtbaarheid in de samenleving. 2) Qafé!, heeft te maken met welzijn. Daarvoor organiseren we ontmoetingsmomenten voor LHBTI’s. 3) Out of the Box is gericht op emancipatie door LHBTI inclusief te maken op scholen en bij organisaties. Dit jaar wenden we ons vooral tot scholen.”

Wat zijn de beleidsthema’s voor de komende tijd?
“We richten de komende tijd dus heel veel pijlen op LHBTI inclusief onderwijs en het bevorderen hiervan. Daarnaast willen we de eenzaamheid onder LHBTI’s verkleinen. Dat speelt nu extra in coronatijd. Ook de zichtbaarheid gaan we vergroten. En het moet normaal worden dat LHBTI’s bijvoorbeeld hand in hand over straat lopen.”

Wat betekent corona voor jullie organisatie?
“We zijn net gestart vóór corona. Onze goede ideeën voor fysieke bijeenkomsten zijn niet of nauwelijks van de grond gekomen. Helaas. Het Qafé!-moment, je kunt het ook de vrijdagmiddagborrel noemen, hebben we toch georganiseerd, maar op een alternatieve manier. Dat is een picknick geworden in september toen het nog mocht. Die was heel geslaagd.”

Wat is de toegevoegde waarde van Ouch Zo voor Limburg?
“Ouch Zo is een klankbord voor de lokale overheid. Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen hebben we daarom een grote rol. Gemeentes geven ons aan wat hun wensen zijn en hoe we er invulling aan kunnen geven. Andersom krijgen wij vanuit onze achterban allerlei informatie en signalen, zodat wij op die manier weer (het beleid van) gemeenten kunnen bijsturen. Een win-winsituatie.”

Gesproken met Bart Cochet, voorzitter Ouch Zo
www.ouchzo.nl

 

 

 

"Ouch Zo is een klankbord voor de lokale overheid. Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen hebben we daarom een grote rol"

Deze pagina delen: